Kukuřice už je většinou pod střechou a do země putují poslední ozimy.

Už týden mají sklizenou kukuřici na senáž v Zemědělské společnosti Dubné. Podle agronoma Jiřího Spěváčka letos nabídla výnos 30 tun hmoty z hektaru. Oseto měli v Dubném 650 hektarů. „Výnos je horší průměr,“ komentoval výsledek sklizně Jiří Spěváček a dodal, že bude využita do siláže. V družstvu ji používají na krmení. „Nebude nám to stačit, ale máme zásobu z loňského roku. Tou překleneme výpadek, který máme letos,“ doplnil agronom.

V Dubném zbývá ještě posíct na části ploch trávy a jetele, z nichž bude senáž pro bioplynovou stanici. Dokončují zde také setí ozimů a hnojením pak přilepšují řepkám, kterým uškodily po zasetí silné deště. Bahno vytvořilo tvrdou slupku, přes níž se rašící rostliny těžko dostávaly. Možná, že část porostů bude třeba i zaorat a nahradit jinou plodinou. „Rozhodnutí padne na přelomu října a listopadu,“ zmínil Jiří Spěváček. Kukuřici na krmení už mají sklizenou také v Zemědělském a obchodním družstvu Borovany. Na polích ale mají ještě kukuřici na zrno a dokončují setí ozimů.

Ve Dvoře Čihovice se nyní věnují podle majitele Jiřího Netíka ovocnářství. „Trháme jablka a sázíme jahody,“ zmínil Jiří Netík s tím, že ale jablka letos poškodily mráz a kroupy. Mráz na jaře poškodil jen jednu část sadu. Švestky nebo hrušky či třešně mráz prakticky spálil. Tu část sadu, která zůstala uchráněna, pak bohužel v létě poškodily kroupy ze dvou třetin. Zbylá úroda ale není špatná. Výnos byl slušný i díky tomu, že v místě bylo dostatek vláhy. Ozimy už mají v Čihovicích téměř zaseté a kukuřici sklizenou. Ozimy zbývá podle Jiřího Netíka osít jen na plochy po kukuřici.