Již 33. dětské šibřinky pořádají v sobotu 2. března sokolové v Českých Budějovicích v tělocvičně na Sokolském ostrově. „Zveme všechny děti a příznivce Sokola,“ říká k oblíbené akci za organizátory vzdělavatelka T. J. Sokol České Budějovice Milada Pospíšilová. Dětské šibřinky začnou odpoledne ve 14 hod. Tentokrát na téma „sportem ku zdraví“. Opět se bude tančit i hrát při diskotéce, připraven bude oblíbený drobný sportovní program za dohledu cvičitelů, soutěže s odměnami, ukázky další činnosti i tradiční bohaté občerstvení.

Izrael ve válečném sevření

V českobudějovické ulici Fr. Šrámka v sále Církve adventistů sedmého dne připravují na pondělí 4. března diskuzní večer na téma: Izrael ve válečném sevření. „Program se uskuteční v našem kostele a diskuzi povede pan Radek Hejret,“ říká za organizátory Petr Adame. Radek Hejret je průvodcem po Izraeli. Mimo jiné jako místopředseda české pobočky ICEJ – Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a certifikovaný lektor primární prevence Křesťanské akademie mladých působí v rámci celé republiky. Absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky holocaustu. Kromě této vzdělávací a osvětové činnosti přednáší o moderním Izraeli, judaismu, křesťanství a islámu. V době napadení Izraele Hamásem 7. října 2023, byl jako průvodce se skupinou turistů v Izraeli, takže jeho vyprávění i následná diskuze budou více než autentické. Vstupné je dobrovolné.

Na radnici o fotografiích

Ve středu 6. března se koná od 16 h komentovaná prohlídka výstavy fotografa Jaroslava Sýbka v Radniční výstavní síni v Českých Budějovicích. Autor provede zájemce ukázkami své fotografické tvorby a bude si možné nechat podepsat i knihu s názvem Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále, kterou nyní ve spolupráci s publicistou Radkem Gálisem vydal.

Akce pro volný čas na Českobudějovicku. Fotografická výstava Jaroslava Sýbka.Akce pro volný čas na Českobudějovicku. Fotografická výstava Jaroslava Sýbka.Zdroj: archiv Deníku

Dvě akce v týnské galerii

V Týně nad Vltavou připravili novou výstavu s názvem Samá voda, přihořívá, hoří! (Cold, Warmer, Raging!) Městská galerie Týn nad Vltavou, která sídlí v domě U Zlatého slunce na náměstí Míru připravila výstavu zahraničních studujících na UMPRUM v Praze. Expozice bude přístupná 9. března až 12. května 2024 a vernisáž se chystá v pátek 8. března od 18 h. Studenti představí díla, která vytvořili inspirováni Týnem nad Vltavou.

„Při prvotním bádání o městě Týn nad Vltavou zaujalo kurátorský tým několik aspektů, a ty pak směrovaly jejich přemýšlení. Jedním z nich byl oheň, který je v historii Týna neustále přítomen, ať už ve formě ničivých požárů, které zachvátily a poškodily místní budovy i městskou infrastrukturu, nebo v podobě stálého zážehu v blízkých temelínských reaktorech, jež jsou latentním nebezpečím a obyvatelé města žijí s vědomím jeho blízkosti. Dalším aspektem bylo kromě zájmu o oheň také vědomí, že nikdo ze zahraničních vystavujících město Týn dříve neznal,“ říká k chystané výstavě Petra Herotová, vedoucí galerie. To vedlo tým kurátorů k připojení konceptu „pohledu zblízka a zdaleka“ od Aloise Reigla. Alois Reigl pojímá „blízký pohled“ jako taktilní a rovinné vnímání, jež nedokáže postihnout kontext nebo s ním interagovat, ale umožní nám pohled na věci v detailu. „Optický“ pohled zdálky naopak podle Aloise Reigla zohledňuje objem a nejširší kontext a umožnuje hledat paralely či vzájemné vztahy až do momentu, kdy se setkáváme s neznámem.

Akce pro volný čas na Českobudějovicku. Městská galerie Týn nad Vltavou.Akce pro volný čas na Českobudějovicku. Městská galerie Týn nad Vltavou.Zdroj: archiv Petry Herotové

Dvě varianty pojetí „ohně“ v kombinaci s Reiglovým přístupem ke „vzdálenému“ vnímání sloužily zahraničním studujícím magisterského programu na UMPRUM jako přesvědčivé východisko k vytvoření vlastních děl pro specifický kontext zdejší výstavy.

Magisterský program s názvem Visual Arts je dvouletý navazující program v angličtině, který kombinuje praktickou výuku v ateliérech a dílnách s teoretickými přednáškami o dějinách a teorii umění. Je určen pro absolventy (minimálně) bakalářských programů z jiných zahraničních škol a jeho cílem je poskytnout studujícím to nejkvalitnější vzdělání v oboru/ateliéru, který si pro studium vybrali, a připravit je na praxi v dané profesní oblasti.

Kurátorský tým: Christopher Batuzich, Elena Ciolino, Julia Prochnik, Lisa Philippon, Liuba Plavska, Peng Hsiung Hsu, Valenka Jaramillo. Produkce: Conrad Eric Armstrong, Hana Smělá, Petra Herotová, Martina Adler. Grafický design: Jessica Ledoux, Lisa Philippon. Vystavující: Daniil Tsvetkov, PoL Manterani, Tina Khuntsaria, Iines Kaipanen, Valeriia Nesteruk, Ho-Pui Prescott Law, Valenka Rosario Jaramillo Redhead, Tzu-Chi Su, Zeynep Çamli, Anna Lorenz, James Hong, Peng-Hsiung Hsu, Christoper Batuzich, Reyhaneh Rajabi, Julia Prochnik, Elena Ciolino, Magdalena Zalewa, Jianquan Li, Shira Roth, Marie Bally, Viktoriia Naumuk, Olha Lysa, Man Nga Lok Esther.

Už tento týden se koná v týnské galerii tradiční výtvarná kuchyňka v pátek 1. března mezi 13 a 17 h. Zájemci si mohou přijít vytvořit jednoduchou pohyblivou loutku (nejenom) pejska. Vstupné je 50 Kč. Tento pátek se koná poslední výtvarná dílna k výstavě ZUŠ Bechyně 70. Výstava ZUŠ Bechyně 70 končí v neděli 3. března.