Na vodní nádrži Orlík u autokempu Radava dostala voda na pětistupňové škále trojku. Hygienici tu dle platných norem registrují zhoršenou jakost vody, existuje tu mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

U druhé sledované lokality na Orlíku u veřejného tábořiště Podolsko dostala voda opět čtyřku. „Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání. Byla překročena hodnota v klíčových ukazatelích kvality vody, jako jsou sinice, vodní květ a chlorofyl-a a po deštích byla i snížená průhlednost. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Na rekreačním rybníku Hejtman dostala voda trojku. Zhoršená jakost vody představuje i mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatelů sinice a chlorofyl-a. Další oblíbená rekreační oblast - Staňkovský rybník - dostala opět čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, byl zjištěn zvýšený výskyt indikátoru fekálního znečištění, dále je překročena hodnota ukazatele sinice, vodní květ a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Lepší je situace na Lipně. Voda u pláže v Černé v Pošumaví dostala dvojku. Voda je tu vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl-a. Voda u pláže v Horní Plané dostala trojku. Hygienici tu konstatovali zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala voda dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl-a.