Cena je pojmenovaná po bývalém federálním ministru životního prostředí.

„Bylo to velké překvapení, když jsem se dozvěděl, že cenu dostanu,“ svěřil se v pátek laureát od rybníku Svět.  „Když ještě ocenění kdysi udělovala Nadace Charty 77, byl jsem tehdy v komisi, takže vím, že většinou ji dostávají lidé z nevládních organizací a neprofesionálního sektoru, ačkoliv existovaly výjimky. Nyní jsem přemýšlel jsem, zda si cenu zasloužím. Na diplomu mám ale napsáno, že jsem ji získal za osvětu, šíření vědomostí a za účast na legislativě, což je skutečně pravda. Velice si vážím, že jsem se počátkem 90. let jako poslanec za OF v České národní radě spolupodílet na tvorbě prvního zákonodárství životního prostředí. Tenkrát jsem byl ve styku i s tehdejším ministrem Josefem Vavrouškem, ale do jedné společnosti jsme se dostali už dříve, aniž bychom o sobě věděli. V minulých dobách měla totiž školní inspektorka, členka KSČ, za úkol varovat všechny učitele přírodopisu před stykem s některými lidmi, aby od nich nepřebírali rozumy, a mezi jmenovanými byli Vavroušek, Moldan nebo já,“ usmívá se stále aktivní legenda Jihočeské univerzity, který si váží, že slavnostní akce v Praze se zúčastnila i vdova po Josefu Vavouškovi paní Eva Vavroušková.

Primátorská gratulace

Biolog Jan Květ získal od budějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové už loni na podzim medaili Za zásluhy. „Setkal jsem se tehdy s paní primátorkou, čehož si moc vážím. Byl jsem rád, že jsem se ocitl ve společnosti lidí, kteří něco učinili pro České Budějovice, i když všem stále připomínám, že jsem v krajském městě hostem, neboť bydlím v Třeboni,“ usmívá se biolog.

Jan Květ s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou.Jan Květ s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou.Zdroj: Petr Zikmund / magistrát města

Jeho nynější ocenění v Senátu si primátorka moc váží. „Je to opravdu velká pocta a z mé strany patří Janu Květovi obrovská gratulace,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová. „Můj bývalý kolega stál u samého zrodu vědeckého výzkumu v oborech produkční ekologie rostlin a ekologie mokřadů. Zasloužil se také o vznik CHKO Třeboňsko a dokázal i přes tehdejší železnou oponu prosadit, aby byl tento český výzkum zařazen do programu UNESCO. Na jeho poznatcích je založen rozvoj postupů spojených s revitalizací krajiny a udržitelným rozvojem. Podílel se také na založení Biologického centra, což je dnešní Přírodovědná fakulta Jihočeské univerzity. Zásluh má opravdu hodně, a bylo mi proto ctí mu vloni slavnostně předat medaili,“ říká primátorka a bývalá prorektorka Jihočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová.

Sběratel medailí

Nad tím, že loni přijal jednu cenu od primátorky krajského města a letos další v Senátu, se Jan Květ jen usmívá. „Obávám se, abych se nestal sběratelem medailí. Myslím si, že je lepší, když jste laureátem ve středním věku, čili když je vám 40 nebo 50 let. Že jsem se dožil tak vysokého věku, není mojí zásluhou, ale darem od Pánaboha. Stále musím potírat myšlenku, že když jsem starý, tak komise pospíchají, abych ocenění dostal dřív, než umřu. Ale kdepak, nechci své ocenění znevažovat. Vážím si ho moc, je pro mě psychickou vzpruhou a velkou podporou do zbytku života. Věřím, že ocenění dostávám skutečně za něco jiného než za věk,“ říká devadesátiletý vědec, který se právě chystá k volbám do Evropského parlamentu. „Samozřejmě, že půjdu volit,“ tvrdí rozhodně. „Volím stranu, která je velice proevropská a která dbá o životní prostředí a ochranu přírody,“ dodává svůj klíč k lepší budoucnosti nás všech.

Jan Květ na budějovické radnici při loňském předávání vyznamenání primátorky města.Jan Květ na budějovické radnici při loňském předávání vyznamenání primátorky města.Zdroj: Petr Zikmund / magistrátu města

Cena pro Honyho

Včerejší slávy v Praze se zúčastnili i jeho dlouholetí kolegové z Jihočeské univerzity a přátelé Hana Šantrůčková, emeritní děkanka Přírodovědecké fakulty JU, a Libor Grubhoffer, ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR a emeritní rektor JU. „Všichni, kteří doktora Jana Květa i pod přezdívkou Hony známe, máme velikou radost z ocenění, které získal za celoživotní zásluhy v oblasti ekologie a životního prostředí,“ přidává se Libor Grubhoffer. „Zasloužil se zejména o výzkum mokřadů, a jejich význam pro udržitelnost správných funkcí ekosystémů v krajině a o poznání mechanismů zdravé krajiny. Jeho zásluhy dalece přesahují naši zemi, a věhlas má nejenom evropský, ale i světový. Osobně se známe od 22. listopadu 1989. Vím, že mimořádným způsobem se zasloužil jako poslanec ČNR o výjimečně kvalitní zákon o ochraně přírody i o zákon o Jihočeské univerzitě a dalších nových univerzitách v regionech našeho státu,“ dodává Libor Grubhoffer, který se také chystá do volební místnosti. „Volby do Evropského parlamentu jsou nesmírně důležité, a proto vybízím všechny, aby vyjádřili svůj hlas pro budoucí Evropu,“ dodává emeritní rektor Jihočeské univerzity.

Štafeta od Nadace Charty 77

Cenu Josefa Vavrouška, která byla letos udělena již po osmadvacáté, v minulosti zaštiťovala Nadace Charty 77, nyní Nadace Partnerství. Odborná komise reflektovala, že Jan Květ se dlouhodobě zabývá ekologií mokřadů a stále vyučuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Počátkem 90. let se jako poslanec za OF zasloužil v České národní radě o znění zákona o ochraně životního prostředí. Cenu získal za zásluhy o legislativu a významnou mezinárodní spolupráci. Stál u zrodu vědeckého výzkumu v oborech produkční ekologie rostlin a ekologie mokřadů v Československu.

Jan Květ před Přírodovědeckou fakultou JU v době pandemie.Jan Květ před Přírodovědeckou fakultou JU v době pandemie.Zdroj: Radek Gális

Stojí za českým termínem „mokřad“ jako ekvivalentu anglického „wetland“. Zasloužil se o vznik CHKO Třeboňsko a zpoza železné opony dokázal prosadit, aby byl český výzkum produkční ekologie a ekologie mokřadů zařazen do programu UNESCO. V roce 2008 získal cenu Mezinárodního Ramsarského výboru Recognition of Eminence za zásluhy o studium a ochranu mokřadů. „Moc bychom si přáli, aby nominaci na Cenu Josefa Vavrouška vnímali lidé jako krásné ocenění jejich úsilí,“ uvedl při čtvrtečním slavnostním ceremoniálu Vladimír Kořen, předseda poroty Ceny Josefa Vavrouška, který je zároveň pedagog a populární moderátor televizního pořadu Zázraky přírody.

Ministr pod lavinou

Po kom je významná cena pojmenována? Bývalý federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek by se letos v září dožil 80 let. Dne 18. března 1995 zahynul ve slovenských Roháčích pod lavinou s dvacetiletou dcerou Petrou. S myšlenkou Ceny Josefa Vavrouška přišel jeho brněnský přítel ze studií, vězněný signatář Charty 77, Jiří Müller, který byl na počátku 90. let členem správní rady Nadace Charty 77. První laureáti byli oceněni již v roce 1996. Od roku 2004 udílení ceny převzala Nadace Partnerství. Hlavním smyslem je oceňovat a přibližovat veřejnosti lidi, kteří ve svých profesích a komunitách posunují laťku péče o životní prostředí výš a jsou příkladem pro ostatní. Cílem ceny je zviditelnit „Vavroušky“, kteří mezi námi žijí, ale často o nich nevíme. Více na www.cenajosefavavrouska.cz.