Rozhodovali o dalším postupu, který povede k odstranění azbestových vláken z areálu základních škol ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. Vybírali přitom z několika variant připravených autorizovanou inspekční společností Foster Bohemia.

Podle Michala Bosáka z oddělení vnějších vztahů magistrátu má firma vypracovat návrh podrobných opatření. „Po obdržení návrhu vyhlásí radnice bezodkladně výběrové řízení na specializovanou firmu, jež provede v celém areálu škol sanaci,” nastínil chystané kroky radnice Michal Bosák.

Vybraný dodavatel bude mít za úkol odstranit vnitřní azbestovou zátěž, zajistit impregnaci zbývajících boletických panelů a provést kompletní dekontaminaci všech objektů. Druhá etapa zateplení májských škol přijde na řadu podle původního harmonogramu, tedy až během letních prázdnin.

Rada města rovněž rozhodla o tom, že firmu garantující odstranění azbestové zátěže vybere nejrychlejším možným způsobem, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění.

„Zvolenou variantou tak radní vyšli vstříc žádosti rodičů z Máje,” uvedl Michal Bosák a dodal, že ve čtvrtek 5. ledna v 18 hodin vedení města k tématu uspořádá veřejnou debatu. O místě jejího konání ještě bude veřejnost informovat. „Materiál, který dnes rada města projednávala, je stejně jako všechny protokoly o měření vnitřního ovzduší na májských školách k dispozici na internetových stránkách města,” upozornil Bosák.

V současnosti děti ze základních škol Máj I a Máj II a ze Základní školy Waldorfské dojíždějí už několik týdnů do jiných vzdělávacích zařízení. Město původně uvažovalo o tom, že napřed dokončí zateplení objektů a teprve potom provede sanaci. Nakonec se ale rozhodlo k částečné sanaci a k rychlejšímu zprovoznění budov na Máji. Zateplení se dokončí v létě a potom zřejmě školy čeká další sanace.