Při parlamentních volbách čeká Ševětín referendum, které se týká budoucnosti kamenolomu, který se rozkládá na jih od městysu.

Provozovatel lomu, společnost Kámen a písek nedávno zahájila jednání o možném rozšíření těžby směrem k obci Kolný a o vzniku nové technologické linky na třídění a zpracování kamene. Jenže někteří obyvatelé Ševětína s prodlužováním těžby nesouhlasí, odmítají další zátěž hlukem nebo prachem a iniciovali ohledně této záležitosti místní referendum.

Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.
Starý lom u Ševětína chtějí těžaři proměnit v areál pro volný čas Nová kopanina

Referendum sice nemůže zastavit v horizontu několika blízkých let těžbu v lomu, protože současné zásoby, povolení a smlouvy umožňují pokračování práce s nynější technologií ještě několik desítek let. Podle Josefa Kubeše z přípravného výboru pro místní referendum se ale nyní naskýtá možnost, jak nastavit fungování lomu tak, aby negativní dopady na Ševětín byly co nejmenší. Těžaři se totiž například neobejdou beze změny územního plánu městysu.

Společnost Kámen a písek přitom nedávno prezentovala upravený návrh změn, kdy třeba snížila zábor nových pozemků pro těžbu o třetinu a posunula také třídící linku zhruba na vzdálenost 1400 metrů od centra Ševětína.

Ševětínský lom dnes. Třídící linka.
Ve sporu o lom v Ševětíně těžaři nabídli, že schovají třídičku za les

Společnost Kámen a písek nyní podporuje v městysu řadu akcí a postavila například na vlastní náklady i komunikaci, která slouží jako částečný obchvat, aby se doprava z lomu mohla vyhnout centru městysu. Průměrná roční produkce lomu se pohybuje na úrovni 850 000 tun. Pracuje se zde na dvě směny.

Občané v referendu zodpoví tyto otázky: 
1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městysu Ševětín zamítlo změnu územního plánu, na základě kterého by měla být vybudována nová technologická linka na zpracování kamene a jeho skladování na území městyse Ševětín v prostoru za bývalým zemědělským družstvem směrem na Mazelov?
2. Jste PROTI provozu stávající drtící linky kamene a dalšímu prodlužování těžby v stávajícím lomu, které zásadně zhoršují životní podmínky, obtěžují prachem, hlukem, otřesy a dopravou, a souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Ševětín podniklo veškeré kroky a opatření, aby dalšímu prodlužování těžby a drcení kamene v katastrálním území Ševětína zabránilo?