Plašiče by měly podle starosty Jana Zemana zastavit návštěvy černé zvěře v parčíku a okolo plotů. Akci připravila obec se souhlasem majitelů domů v lokalitě, protože opatření bude nějaký čas znamenat citelný zápach v okolí plašičů.

Na místo totiž migrují divoká prasata z nedalekého lesa u Včelné.