Jak informoval v pátek mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Petr Vorlíček, v tomto případě se opět jedná o subtyp H5N1 vysoce patogenní ptačí chřipky, který může být potenciálně nebezpečný i pro člověka. "Z celkového počtu 700 hus jich uhynulo téměř 70. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena," uvedl Petr Vorlíček.

Jedná se o komerční chov plemenných hus, který se nachází u Byňovského rybníka. "Husy jsou chovány ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Chovatel krajské veterinární správě nahlásil zvýšený úhyn hus, a to téměř sedm desítek ptáků. Proto bylo hejno okamžitě uzavřeno do vnitřních prostor hospodářství. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, při kterém zjistili, že zbývající drůbež vykazuje příznaky typické pro ptačí chřipku. Odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Drůbež se pravděpodobně nakazila od volně žijících vodních ptáků," přibližuje mluvčí SVS.

Na Byňovském rybníku je podle veterinářů asi 700 hus. Vedle je Jakulský rybník, kde je asi 300 ptáků. Tam se zatím vir podle ředitele jihočeské veterinární správy Františka Kouby neprokázal. "Pro chov to znamená dost velký problém. Dělaly se výtěry, vyšetřili jsme kontaktní chovy a na základě výsledků uvidíme, jak budeme postupovat dál. Prostředí se ošetří, a když tam minimálně tři týdny od utrácení nic nebude a chov bude vyčištěný, tak by se mohl naskladnit novými jedinci hus. Ale počítají s tím až po jaru, že by naskladňovali," řekl pro ČTK František Kouba.

Farma spadá pod Rybářství Nové Hrady. Výskyt ptačí chřipky u jednoho hejna hus potvrdil ředitel rybářství Lubomír Zvonař. "Veterinární správa následně odebrala vzorky u dalších hejn. Výsledky budou v pondělí," uvedl s tím, že na farmě na doporučení veterinářů zajistili veškerá opatření proti dalšímu šíření nemoci.

V chovu je asi 5000 ptáků. Když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné. Jedná se o jediná šlechtitelský chov hus v Čechách. 

Veterinární opatření

Státní veterinární správa nařídí mimořádná veterinární opatření a všechny husy v uvedeném chovu budou podle Petra Vorlíčka utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné zakážou či omezí přesuny drůbeže, bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže a budou provedeny soupisy drůbeže.

Před několika dny bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky v malochovu slepic v Dolní Lhotě nedaleko Stráže nad Nežárkou. Muselo zde být utraceno asi čtyřicet kohoutů a slepic.

„Státní veterinární správa vyzývá všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech. Ty spočívají zejména v zabránění přímému kontaktu drůbeže s vodními volně žijícími ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V současné době dochází v Evropě k výraznému nárůstu počtu nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. Volně žijící ptáci, zejména vodní, představují přirozený rezervoár viru v přírodě a při aktuální migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí zavlečení nákazy do chovů drůbeže vždy výrazně zvyšuje. Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtyp H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který může být nebezpečný i pro člověka.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.