Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se letos mělo slavit, místo toho však celá škola drží smutek. Kvůli náhlému úmrtí rektorky Magdaleny Hrabánkové byly zrušeny i plánované oslavy výročí.

„Vedení univerzity se z pietních důvodů rozhodlo nepokračovat v přípravách oslav k 20. výročí vzniku školy, které byly plánovány na druhý říjnový týden,“ uvedla mluvčí Hana Bumbová. Akce měla být poměrně rozsáhlá, chystal se odborný a kulturní program v areálu kampusu i mimo něj.

Protože se však jedná o významné výročí, nechce univerzita oslavy zcela zrušit. Posunula je tedy na začátek letního semestru v roce 2012. U této příležitosti pak vyjde speciální číslo univerzitního časopisu, uskuteční se slavnostní zasedání Vědecké rady JU za účasti hostů ze zahraničí, výstavy, sportovní soutěže či Open air festival studentských kapel.

Výuka v letošním akademickém roce začne 26. září. Ta by již podle Bumbové neměla být tragickou událostí nijak ovlivněna. Vedením univerzity je dočasně pověřen prorektor pro vědu a výzkum Tomáš Polívka. O dalších krocích rozhodne Akademický senát, který se sejde pravděpodobně v druhé polovině října.

Nejbližší dny ale budou ještě patřit rozloučení se zesnulou rektorkou. V pátek 9. září se v Aule univerzity uskuteční pietní shromáždění k uctění její památky. Začne v 11 hodin a bude přístupné všem. Lidé mohou také v zasedací místnosti v přízemí podepisovat kondolenční listiny, a to od 9 do 16 hodin. Ve čtvrtek 15. září pak bude v kapli Teologické fakulty sloužena mše svatá.

Magdalena Hrabánková zemřela náhle ve středu 31. srpna na zahraniční dovolené. Bylo jí 70 let. Na Jihočeské univerzitě působila od roku 1996. Stála v čele Zemědělské a později Ekonomické fakulty. Byla i poradkyní předsedy vlády ČR a také ministra zemědělství. Ve svých odborných monografiích a článcích se věnovala strukturální politice Evropské unie, regionálnímu projektování a managementu. Loni v prosinci byla coby první žena zvolena rektorkou JU. Funkce se ujala 1. března, vysokou školu tedy vedla jen půl roku.