Primátor města Jiří Svoboda tuto změnu popisuje: „Prodloužením volna z dnešních 8 na 15 sekund dojde k poklesu kapacity pro vozidla na Husově třídě o devět procent , přičemž je nutné zachovat koordinaci od křižovatky ve směru z centra a od Dlouhé louky. K nasazení dojde v období výstavy v časech 8 až 10 hodin a 16 až 18 hodin, kdy nasadíme program s volnem 15 sekund pro chodce. Ten by měl umožnit bezpečné přejití i velké skupiny lidí,“ říká primátor.

Uvedl však, že na základě zkušeností z prvního dne výstavy je ještě možná případná časová úprava.