„Potrubím o průměru 1,2 metru protékají odpadní vody z jižní části města, například z Rožnova. Lapač zabraňuje jeho zanášení v nejnižším bodě kanalizace, která se nachází právě pod řekou,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Obě komory lapače zaměstnanci společnosti ČEVAK, která je provozovatelem vodohospodářského majetku krajského města, pravidelně kontrolují. Nečistoty se odsud těží zhruba jednou za pět let, pokud není nutné častěji. Letos se množství usazeného písku odhaduje na 60 kubíků.

„Z podzemního objektu nejprve pomocí jeřábu sundáme betonový kryt. K odtěžení nečistot také letos využijeme speciální sací bagr,“ doplnil Ondřej Koupal.

Čištění lapače obyvatelé Budějovic nijak neznamenají a nebude mít vliv ani na odvádění odpadních vod. Komory se totiž budou čistit postupně, takže vždy jedna z nich zůstane v provozu.

Zdroj: Jitka Kramářová, ČEVAK