Předchozí
1 z 11
Další

„Všechny tyto projekty jsou v realizaci a předpokládáme, že většina z nich bude dokončena ještě v letošním roce. Ty projekty, u který je vyžadována náročnější projektová příprava, skončí v roce 2022,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma, který zároveň děkuje všem pracovníkům magistrátu, kteří realizaci projektů zajišťují. „Pro všechny, od navrhovatelů, přes zaměstnance magistrátu i pro politiky je participativní rozpočtování nová zkušenost a všichni se vlastně na prvním ročníku učíme,“ dodává Thoma.

Pro vítěze 2. ročníku můžete hlasovat ZDE. Na výběr je šedesát projektů.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jana Klomfarová

Květnaté pásy a hmyzí hotely

Květnaté pásy by měly vzniknout hned v několika lokalitách, jednou z nich je Stromovka, dále dojde k osazení květináčů u Družby, které jsou také v majetku města. Hmyzí hotely by se mohly umisťovat v parku Stromovka, v parcích, ale také v zahrádkách škol a školek. Realizace se ujal ve spolupráci s magistrátem sám navrhovatel projektu, dále probíhala jednání s Jihočeskou univerzitou a Biologickým centrem, která přinesla důležité odpovědi, zejména jaké osivo použít tak, aby květnaté pásy vydržely a u hmyzích hotelů je důležitá právě výplň daného hotelu, kterou budou vytvářet v centru tak, aby hmyz využíval hotel co možná nejvíce, v plánu je rozmístit 10 takto připravených hmyzích hotelů. Lokality, kde budou umístěné hmyzí hotely navrhne odborník z Biologického centra Akademie věd. I nadále navrhovatel spolupracuje s JČU a Biologickým centrem AV, kde po vzájemné domluvě dospěli k závěru, že luční kvítí je nejvhodnější vysít v září, před založením květnatého pásu se pozemek zrekultivuje. Termín realizace září 2021.

Květnaté pásy a hmyzí hotely.Květnaté pásy a hmyzí hotely.Zdroj: Město České Budějovice

Lavičky nad vodou

Dojde k umístění tří laviček nad vodou s přístupovými schůdky. Projektová dokumentace je hotová, čeká se na vyjádření odboru památkové péče a odboru ochrany životního prostředí magistrátu. Na umístění laviček je potřebné uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Vltavy s. p. Rada města bude návrh smlouvy s Povodím projednávat 21. 6.Technické provedení laviček včetně ukotvení je konzultováno s dodavatelem koupacích mol, se kterým je uvažováno jako s potenciálním výrobcem těchto laviček. Termín realizace třetí čtvrtletí 2021.

Lavičky nad vodou.Lavičky nad vodou.Zdroj: Město České Budějovice

Havraní náměstí

Je kulturně zaměřený projekt, který oživí méně využívaný prostor před Rabenštejnskou věží. Vznikne zde malé náměstíčko osazené uměleckým mobiliářem. Realizace projektu počítá i s přemístěním sloupů veřejného osvětlení, spolu s tím bude zhotoveno i nasvícení Rabenštejnské věže. Projekt je rozdělen na autorskou a neautorskou část, projektová dokumentace včetně stavebního povolení, která spadá do neautorské části bude hotova do 31. 7., autorská část čeká na vypsání veřejné zakázky, předpokládaný termín schválení zakázky radou města je 21. 6. Termín realizace říjen 2021.

Havraní náměstí.Havraní náměstí.Zdroj: Město České Budějovice

Pumptrack Havlinda

Vybudování pumptrackové dráhy v lokalitě Havlíčkova kolonie v prostoru řadových garáží mezi Polní ulicí a Mlýnskou stokou s využitím pro horská a BMX kola, dětská odrážedla, inline, skateboard a koloběžky. Jedná se o plochu asi 980 m2, předpokládaná délka dráhy max. 190 m. V současné době se dokončuje studie, jejíž součástí bude i návrh pumptrackové dráhy. Následně bude zadáno zpracování projektové dokumentace. Předpokládaný termín realizace stavby jaro 2022.

Pumptrack Havlinda.Pumptrack Havlinda.Zdroj: Město České Budějovice

Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm

V Branišovském lese dojde k vybudování zábavné herní stezky, která bude mít tři centrální místa, kde bude instalováno více herních prvků pro děti. Probíhala zde jednání se zástupci Lesy a rybníky a ve spolupráci s nimi byla domluvena trasa se třemi centrálními zastávkami. Projektant je už vybrán, aktuálně se připravuje smlouva. Termín realizace podzim 2021.

Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka.Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka.Zdroj: Město České Budějovice

Zeleno-modré srdce Nového Vráta

Zde se jedná o zhotovení studie a projektové dokumentace, ne o vlastní realizaci v terénu. Na studii se už pracuje, dokončená bude ke konci července letošního roku. Ihned bude následovat příprava projektové dokumentace. Termín ukončení realizace prosinec 2021.

Zeleno-modré srdce Nového Vráta.Zeleno-modré srdce Nového Vráta.Zdroj: Město České Budějovice

Obnovme polní cesty

Bude se jednat o stezku pro pěší mezi obcemi Kaliště a Zaliny. Veřejná zakázka byla vyhlášena 9. června. Lhůta pro podání nabídek je koncem června, poté podpis smlouvy, termín realizace červenec 2021.

Obnovme polní cesty.Obnovme polní cesty.Zdroj: Město České Budějovice

Pohybový park Nemanice

Projekt by měl obyvatelům Nemanic přinést prostor pro odpočinek, ale i pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Vzniknout by zde měla pumptracková dráha a také hřiště pro menší děti. Probíhala jednání s paní navrhovatelkou a zástupců magistrátu přímo na místě realizace, kde si upřesnili mj. i cílovou skupinu uživatelů jednotlivých herních prvků. Projektant je už vybrán, aktuálně se připravuje smlouva. Projektová dokumentace a stavební povolení budou na podzim 2021. Termín realizace jaro 2022.

Pohybová park Nemanice.Pohybový park Nemanice.Zdroj: Město České Budějovice

Osvěžení (se) v centru města

Navrhovatelka měla možnost si sama vybrat, jaká mlžítka budou instalována. Instalování mlžítek a pítek bude v centru Českých Budějovic. V koordinaci s ČEVAKem byla vybrána lokalita, kde je možné umístění pítek. Projekt je téměř ve finální podobě, čeká se na vyjádření odboru památkové péče magistrátu. Termín realizace je červenec 2021.

Osvěžení (se) v centru města.Osvěžení (se) v centru města.Zdroj: Město České Budějovice

Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště

Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště je určené především pro trénování místních mladých hasičů. Ve spolupráci s navrhovatelkou probíhá v současné době výběr cvičebních prvků. Protože se jedná o prvky určené pro cvičení za dohledu odpovědných osob, budou to tedy prvky mobilní, které nebudou na ploše trvale umístěny. To odpovídá i požadavku odboru ochrany životního prostředí, neboť plocha vybraná pro hřiště je součástí územního systému ekologické stability a krajinné zeleně. Dále dojde k urovnání a drobným úpravám terénu na místě realizace. Předpokládaný termín dokončení září 2021.

Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště v Kališti.Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště v Kališti.Zdroj: Město České Budějovice