Dnes se ale lávka pro pěší i cyklisty uzavře. Od 7 do 15 hodin ji čeká renovace dřevěné pochozí části a také údržba plechových krytů trakčního vedení. Podle Marie Douděrové ze Suchého Vrbného by si ale důležitá spojnice zasloužila větší renovaci. „Seshora je lávka tak retro, že si tam dělají i fotografové speciální snímky," říká s mírným úsměvem Marie Douděrová. Stavbě zajišťuje zájem fotografů oprýskaná konstrukce a archaicky vypadající architektonické řešení. „Ve městě se staví všelijaké nové lávky. Tahle slouží už kolik let. Zasloužila by si lepší údržbu," myslí si Marie Douděrová a dodává, že by se lávka mohla i zastřešit.

Lávka, i když vede přes nákladové nádraží, je v majetku statutárního města. To ji opravovalo ve větší míře před dvanácti lety. „Poslední oprava byla provedena v roce 2003. Hlavním důvodem byla nutnost výměny ochranných plechů nad trakčním vedením, které byly silně zrezivělé a nebezpečné. Na základě diagnostického průzkumu byly také vyměněny silně poškozené části rámu a opraveny nýty a ložiska," popisuje rozsah tehdejší opravy náměstek primátora Ivo Moravec a dodává, že spodní část byla natřena protikorozním nátěrem a došlo i na výměnu pochozích fošen. Současná oprava se týká hlavně vyčištění nánosů ze zimní údržby na trapézových pleších hlavně z důvodu prodloužení životnosti. „Město využívá toho, že Správa železniční dopravní cesty má právě v tomto termínu plánované výluky, a tak jsou náklady na výluky trakčního vedení pod lávkou mnohem nižší," doplnil Ivo Moravec.

V dohledné době nemá město v plánu větší opravu této lávky a územní plán s ní do budoucna nepočítá, protože se předpokládá výstavbu tunelu pod nákladovým nádražím. „My ale do tunelu nechceme," upozorňuje ohledně budoucí pěší cesty do Suchého Vrbného Marie Douděrová.