Rada města jihočeské metropole schválila dne 21. září 2020 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na obnovu lávky přes Vltavu u Voříškova dvora.

„Lávka je velmi frekventovaná a na jejím povrchu je to znát. Na budoucího zhotovitele čeká výměna stávající přímopochozí izolace za novou včetně úprav na monolitických částech říms a středního odrazného pruhu i oprava prosednuté vozovky u konce říms na obou předmostích. Nová izolační vrstva je důležitá, aby nezatékalo do nosných konstrukčních prvků a prodloužila se tak životnost stavby. Lávka je oddělena na část pro cyklisty a pro chodce, což umožní, aby se obnovovala po polovinách a nezůstala uzavřena,“ říká k chystané akci náměstek primátora Ivo Moravec.

Lávka je součástí cyklostezky z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou, která je součástí i nadregionálních cyklistických tras.