Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se vybíralo z pěti variant. Klíčové pro posuzování bylo, aby stavba co nejméně zasáhla do kolejiště i v rámci realizace, a tedy se co nejméně musely rozšiřovat výluky. „Rada města se rozhodla pro variantu číslo pět v provedení, které umožňuje vybudování dvou podpěr v kolejišti, což mimo jiné umožní postupně přisazování bloků, které tak může kopírovat plánované výluky v souvislosti s výstavbou tunelu,“ popsal vybranou variantu Lubomír Bureš.

Stavba lávky je plánována v těsné součinnosti s Jihočeským krajem a stavbou tunelu pod nádražím. „Tyto stavby je nutné koordinovat s ohledem na postup provedení stavebních prací a s tím související plánování výluk,“ říká Lubomír Bureš.

Současná lávka zmizí

V rámci stavby tunelu pod nádražím je plánováno snesení stávající lávky přes kolejiště, a to z důvodu stavebních prací na tunelu. V současné době lávka prochází od západu podchodem pod 1. a 2. kolejí, následuje rampa, vlastní lávka přes kolejiště a rampa do Suchého Vrbného. V nové podobě musí lávka přemostit i současné koleje (tedy 1. a 2. kolej). „Z tohoto důvodu bude výškově lávka umístěna výš o násep uvedených kolejí a podjezdnou výšku elektrifikovaných tratí. Rampy na západní i východní straně musí být delší, aby byl zachován sklon rampy pro pěší a cyklisty dle platných norem,“ zmínil k budoucí podobě lávky Lubomír Bureš.

Umístění lávky do prostoru ovlivňuje také délka obou ramp, vlastní stavba s ohledem na stavbu tunelu, ostatní objekty, které mají být zachovány a samozřejmě musí dopravně navazovat na stávající trasy pro pěší a cyklisty. Nová lávka je navrhována pro pohyb chodců a cyklistů.

Návrh nové lávky nijak nepřevyšuje okolní zástavbu a zachovává tak prostorový ráz té původní. Podle Lubomíra Bureše bude stavba lávky probíhat současně se stavbou tunelu a jedná se o investiční akci města, které bude hledat dotační možnosti na takovou stavbu. Otázka vlastního harmonogramu stavby, detailní provedení lávky a ceny je stále předmětem jednání na společných výrobních výborech.