Radek Šafařík hovoří z osobní zkušenosti. Sám dojíždí na kole i několikrát za týden do práce do Českých Budějovic a cestou potkává nejednoho cyklistu. V polích mezi Planou a řekou Vltavou už je cyklotrasa hotová. Vznikla díky Pozemkovému fondu. Teď je na řadě lávka u TJ Meteor přes řeku Vltavu. Ta ale nabrala zpoždění několik měsíců. Stavět ji budou České Budějovice a podle náměstka primátora Petra Holického byly přípravné práce přibrzděny, kvůli dokončení cest u Plané. Stavbu by město chtělo zahájit zhrubav srpnu.

I za nepříznivých povětrnostních podmínek se vydává řada cyklistů z obcí na jih od Českých Budějovic na cestu do krajského města. Za prací nebo třeba do školy. Na jih zase míří výletníci. Na silnicích ale dnes musejí jet společně s osobními auty, ale také kamiony nebo autobusy. Možná už za rok nebo dva jim bude sloužit nová cyklotrasa mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou. Letos se má začít stavět lávka u TJ Meteor.

Stavbu by město chtělo zahájit v srpnu. „Podaří-li se předat v srpnu staveniště zhotoviteli a zahájit práce, pojedeme na jaře příštího roku po nové lávce,“ říká Petr Holický.

U PLANÉ HOTOVO
Na levém vltavském břehu bude lávka ústit na cyklotrasu do Plané, která už je k dispozici. Podle starosty Plané Tomáše Pintéra vznikly v rámci komplexních pozemkových úprav nové cesty a některé mají sloužit i nové cyklotrase. „Co se teď vybudovalo, dostaneme do správy my v Plané,“ říká Tomáš Pintér. Obec bude pečovat nejen o cesty na svém katastru, ale také o silničku, která je poblíž lávky už na katastru další obce – Litvínovic. K předání správy by podle Tomáše Pintéra mělo dojít do jednoho či dvou měsíců.

Mezi poli poté bude možné jet po cyklotrase vedené po účelové komunikaci – nepůjde sice o klasickou cyklostezku, ale cesta bude mít šíři čtyři metry a dalších půl metru na krajnici.

Nová cyklotrasa má za Planou vést směrem na Boršov nad Vltavou s odbočkou do Homolí. Velká část by vedla podél vlečky z boršovského nádraží na letiště u Plané. Podle boršovského starosty Jana Zemana už se jedná na katastru obce o pěti parcelách, které bude potřeba získat. Starosta předpokládá hlavně směnu za obecní pozemky. „Do konce kalendářního roku chceme mít územní rozhodnutí a vypracovanou a podanou žádost o dotaci,“ říká Jan Zeman.

V roce 2017 by mohl být vypsán grant z evropských fondů, které chtějí Boršovští a jejich partneři pro financování stavby využít.
Možný význam plánované cyklotrasy oceňují také České Budějovice. Podle Petra Holického by mohlo ještě více lidí použít k cestě do krajského města kola a ne auta.