Výstava, která se konala 
v minulých dnech byla úspěšná. „Setkala se s velkým ohlasem," zdůrazňuje Jiří Hinterhölz, předseda KLoM 
a připomíná, že exponáty dodali nejen modeláři z Ledenic, ale také z Českých Budějovic, Borovan a Čížkrajic. A hojně navštívená byla i soutěž uplynulou sobotu, na které se podílely kluby z Ledenic, Borovan, Českých Budějovic a Ktiše.

„Zúčastnily se všechny kategorie kromě páry a plachet," zdůrazňuje Jiří Hinterhölz a dodává, že ale ledenický klub nyní rozšířil svou působnost i na plachetnice.

Soutěže ve „větrné" kategorii se však budou pořádat 
„u sousedů". Na domácím rybníku Lazna je návětrná strana rybníka moc malá. Lodě, u kterých se na dálku ovládá plachtoví a kormidlo, ale poháněné jsou jen větrem, potřebují přece jen větší manévrovací prostor. P

Při výstavách se ledeničtí modeláři mohou pochlubit desítkami krásně provedených lodí, které dokáží přitáhnout řadu obdivovatelů.Plachetnice zatím zastupuje v Ledenicích jeden člen, Jiří Malhaus, který bydlí v Třeboni. A právě tam se vloni na rybníku Svět konala i zkušební soutěž a měla ohromný úspěch. Město totiž může nabídnout nejen vodní plochu ale i ubytování 
a další odpovídající zázemí 
i pro několik desítek účastníků. I příští závody se tedy plánují na Světě.

Hlavní sílu KLoM však představují motorové lodi na dálkové ovládání. Reprezentanti klubu si vedou letos velmi dobře. Tuto sobotu bude poslední soutěž roku 
v Duchcově a utká se kolem
20 lidí v každé  kategorii, kterých je podle organizátorů vypisováno až sedm. „Na výsledek čekáme s napětím, věříme, že pokud se nic nezkazí, tři až čtyři místa v české reprezentaci pro Ledenice budou," doufá Jiří Hinterhölz.

Lednický klub je zaměřen především na mládež, ale má 
i seniory. K oporám klubu patří bratři Zbořilové, Petr Čech, Tomáš Hlach a Karel Fyrbach, všichni z Českých Budějovic a z místních Jakub 
a Ondra Bodžárové, Jan Mráz, Tadeáš Míka, Jan Votruba a jmenovat by bylo možné i další. Vždyť nyní mají Ledeničtí šest reprezentantů!

Klub si váží i podpory ze strany obce a sponzorů. „Máme kliku na starosty, před 35 lety i dnes, ať to byl kterýkoliv starosta, klubu fandil. Jsme možná jediný klub, který má nájem dílny zdarma, a máme ji dobře vybavenou," zdůrazňuje Jiří Hinterhölz, který před 45 lety KLoM zakládal. Inspirací pro něj tehdy byl článek v časopisu Modelář, spolu s ním byli u počátků klubu třeba Josef Krofika a Jaroslav Pelikán.

Dnes už Jiří Hinterhölz vede druhou a výjimečně i třetí generaci mladých modelářů. A z některých, kteří už se modelařině nevěnují, se zatím stali sponzoři, kteří přispívají významně nebo i rozhodující měrou třeba na nové vybavení dílny, ve které se mladí kluci učí odborné práci. Ta jim poskytuje nejen zábavu ve volném čase ale přispívá i k reprezentaci Ledenic.