Pouští se tak po stopách československého legionáře Františka Viktory, který byl přesně před devadesáti lety popraven na frontě u řeky Piave.

„Trasa je dlouhá asi 550 kilometrů. Na každý den mám něco mezi dvaceti až třiceti kilometry, ale naštěstí je mezitím i volno,“ usmál se nad náročným itinerářem své cesty Václav Viktora, potomek popraveného legionáře.

Popravě neušli

František Viktora sloužil v rakousko–uherské armádě a na jaře roku 1918 přeběhl na opačnou stranu fronty k italskému pěšímu pluku Alpinů (tzv. Horských myslivců). Krátce poté však Rakušané zaútočili a některé Alpiny zajali. Dezertéry pak čekal jediný trest – poprava. A ten velice rychle dostihl i skupinku československých legionářů, mezi nimiž byl i František Viktora. Popraven oběšením byl dne 19. června 1918.

Nápad uspořádat pouť k připomínce této hrdinské smrti vymyslel Václav Viktora se svými dlouholetými italskými přáteli z Klubu Alpinů (Gruppo Alpini di Gradiscutta).

Ti jej také budou čekat na rakousko–italské hranici a doprovodí jej až do cíle v místě bývalého bojiště u San Dona Di Piave, kde má pětičlenná skupina popravených československých legionářů pamětní desku. Ještě v alpském úseku cesty má Viktora domluven doprovod na několik dnů, ale většinu cesty bude odkázán sám na sebe.

Nad cestou, která nese zároveň i mezinárodní pečeť, převzal záštitu starosta Lišova Václav Chmel. Pro důležitost cesty, kterou jí přikládá, rozhodlo i zastupitelstvo města přispět na tuto akci také finančně, podobně jako rada Jihočeského kraje.

„Město Lišov navázalo při této příležitosti přátelské kontakty s městem Larma,“ zmínil včera při krátkém setkání na lišovské radnici starosta Václav Chmel. Při oslavách 90 let od konce 1. světové války se pak města chystají podepsat v Itálii smlouvu o partnerství.

Cestovatele na radnici uvítali tradičními českými buchtami a došlo i na zápis do vandrovní knížky, která bývala kdysi nezbytnou součástí vybavení každého pocestného, který do ní dostával potvrzení obecních úřadů. Českou hranici chce Václav Viktora překročit v sobotu ráno.