„Vývoj operačních technik a technologií v plastické chirurgii jak rekonstrukční, tak estetické jde stejně jako v jiných medicínských oborech rychle dopředu. Podobně vzrůstají nároky na úroveň dosaženého výsledku ze stran pacientek podstupujících estetickou operaci. Není proto možné vystačit si s několika zavedenými operacemi, aniž bychom se učili nové a stávající vylepšovali,“ uvedl primář Vladimír Mařík.

Česká plastická chirurgie má velkou tradici. Hlavní myšlenkou organizátorů konference je být otevřený světu a zavádět nové trendy do každodenní praxe. Castle Beauty Conference je estetický kurz pro plastické chirurgy zaměřený na určitou problematiku, která je prezentována přímo samotnými autory operačních technik majících celosvětově ten nejvyšší odborný kredit.

„Jsme členy International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) a MUDr. Mařík byl letos zvolen podruhé národním sekretářem této mezinárodní organizace, jejímž hlavním posláním je vzdělávání plastických chirurgů a bezpečnost pro pacienty. Díky pravidelné účasti na zahraničních kurzech ISAPS a našim dosavadním zkušenostem umíme rozpoznat perspektivní trendy v operačních technikách, zavést je do naší praxe a umožnit našim kolegům v Čechách, aby se je rovněž prostřednictvím Castle Beauty Conference mohli naučit. Chceme, aby česká plastická chirurgie držela krok se světem,“ doplnil Pavel Kurial.

Letos organizátoři na konferenci pozvali Erfona Ramose z Brazílie a Joachima von Finckensteina a Klause Ueberreitera z Německa. Erfon Ramos je jedním ze tří zakladatelů techniky lipoabdominoplastiky, takzvané brazilské techniky plastiky břicha, kterou českobudějovičtí plastici přivezli do České republiky jako první již před osmi lety. Od té doby touto technikou odoperovali stovky pacientek. „Je to naprosto revoluční technika plastiky břicha a jejími hlavními výhodami jsou možnost operovat i silnější pacientky, dosáhnout u nich větších redukcí tukové tkáně a lepších estetických výsledků. V porovnání se standardní technikou je pro tyto pacientky bezpečnější,“ popsal Pavel Kurial.

Primář Vladimír Mařík dodal, že Dr. Erfon Ramos kromě lipoabdominoplastiky letos předvedl také další techniku - takzvanou single central block techniku modelace prsů. „Jedná se o techniku, která, podobně jako v případě techniky vnitřní podprsenky, dosahuje plnější a trvalejší projekce horní části prsu po modelační operaci,“ vysvětlil.

Joachim von Finckenstein a Klaus Euberreiter jsou autory nové technologie přenosu vlastního tuku systémem WaterJet, který na konferenci prezentovali. Přenos vlastního tuku, takzvaný lipomodeling, patří již léta do portfolia plastických chirurgů z Českých Budějovic na poli estetické chirurgie. Rovněž stáli u zrodu dlouhého procesu jednání s pojišťovnami, aby mohla být tato technika dostupná i pacientkám přicházejícím k rekonstrukci prsů po onemocnění rakovinou. „Lipomodeling je dalším přelomovým mezníkem v plastické chirurgii a neodmyslitelná budoucnost plastické chirurgie na poli estetické i rekonstrukční. Přenosy tuku používáme nejvíc v estetice obličeje a při zvětšování a rekonstrukcích prsů. Jsem osobně rád, že si tyto techniky osvojují i naši mladší kolegové z našeho týmu a podílí se na jejich rozvoji,“ sdělil Pavel Kurial.

Castle Beauty Conference je doposud nejvýznamnější republikovou akcí na poli plastické estetické chirurgie a má naplánovaný program již na několik let dopředu.