Také mnohé Jihočechy zajímá, jestli jim nyní, v době epidemie COVID-19, může předepsat praktický lékař i ty léky, které jinak smí předepisovat pouze specialista? Podle Vladimíra Sršně, tiskového mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny, se ani při mimořádných opatřeních nemění zásada, že léky, které předepisují specialisté nemají předepisovat praktičtí lékaři. Nejen praktici, ale i ambulantní specialisté, však mohou lék předepsat po telefonické konzultaci.

"VZP vydává a případně aktualizuje s ohledem na vývoj aktuálního stavu tzv. organizační opatření, která aktivně zasílá zástupcům poskytovatelů zdravotních služeb a dále je zveřejňuje na svých webových stránkách v části určené poskytovatelům. Jedno z těchto opatření umožňuje zajistit chod ordinací ambulantních lékařů (praktických lékařů i ambulantních specialistů) prostřednictvím vzdálené telefonické nebo elektronické konzultace lékaře s pacientem," říká Vladimír Sršeň. Cílem je právě zajištění předpisu léků pro chronické pacienty a v případě nemožnosti fyzického ošetření pacienta v ordinaci lékařem poskytnutí základní konzultace.

"S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli je umožněno ambulantním specialistům (i praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost) poskytovat zdravotní služby i distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem a je umožněno i předepisovat léčivé přípravky distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem, je vybavení pacientů léčivými přípravky zajištěno," dodává mluvčí VZP. "Proto pro preskripci a úhradu léčivých přípravků platí standardní postupy jako v běžných situacích a při předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis není důvod měnit úhradová kritéria, tak jak byla stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)," zdůrazňuje Vladimír Sršeň.

Rostislav Nesnídal
Lidem je lépe, když se mohou o své obavy podělit, míní psycholog

"Můžeme doplnit základní informace k předepisování a hrazení léčivých přípravků," připojuje mluvčí VZP a vysvětluje systém úhrady. SÚKL je ze zákona pověřen rozhodováním o cenách, úhradách a podmínkách úhrady léčivých přípravků. Úhradu léčivého přípravku z veřejného zdravotního pojištění může SÚKL omezit tzv. podmínkami úhrady, které zahrnují indikační a preskripční omezení. To znamená, že dané přípravky jsou hrazeny pojišťovnou jen pro přesně vyspecifikované onemocnění (indikační omezení) a mohou být předepisovány jen určitými lékařskými odbornostmi (preskripční omezení). Jsou-li tyto podmínky dodrženy, je léčivý přípravek zdravotní pojišťovnou hrazen ve výši, kterou SÚKL stanovil.

"Kdyby byl léčivý přípravek s indikačním a preskripčním omezením předepsán lékařem mimo vymezené odbornosti, resp. mimo indikace stanovené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nebude zdravotní pojišťovnou uhrazen. Navíc by se (i v době epidemie COVID-19) jednalo o porušení platných právních předpisů a smlouvy se zdravotní pojišťovnou na straně lékaře," upozorňuje Vladimír Sršeň.