Vedoucí Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář připomněl, že poté, co se panovník vrátil ze své cesty zpátky do Prahy, poslal Budějovickým list s nařízením, aby lépe dbali na údržbu svého města.

„Nařídil jim, aby některé ulice a náměstí vydláždili kamením a především, aby z plochy náměstí odstranili ohyzdné domky a chlebné 
i masné krámy, které v té době právě na náměstí stály," parafrázoval archivář králův vzkaz.

Doplnil, že dnes už si můžeme jen domýšlet, 
zda byl Karel IV. osobně zhrozen stavem městských ulic, nebo jestli mu zdejší poměry barvitě vylíčil některý z panovníkových blízkých.

„Pravděpodobně ale platí první varianta, neboť Karel musel být při své návštěvě Budějovic ubytován buď na radnici, pokud tehdy existovala, nebo v nějakém luxusním měšťanském domě nejspíš na náměstí. Masné krámy, které tady stály, tedy sám viděl přímo z okna," odtušil Daniel Kovář.

Rok 1364 se s ohledem na Karlovo nařízení všeobecně považuje za počátek dláždění budějovických ulic. „Ale není to tak docela pravda. Archeologicky je totiž dlažba ve městě doložená už ve 13. století, například na náměstí, v dnešní České nebo Kanovnické ulici. Stejně tak bývá v literatuře uváděno, že masné krámy se roku 1364 přestěhovaly na dnešní místo. Ale jistojistě nevíme, jestli Karlovo nařízení tehdy měšťané splnili hned, nebo třeba 
o pár měsíců či let později," vysvětlil archivář.

O tom, zda se Karlovy návštěvy měst podobaly dnešním prezidentským cestám po krajích, lze jen spekulovat.

„Neexistuje totiž žádný kronikářský záznam vypovídající o průběhu návštěv. Máme jen několik desítek listin, které ve městě Karel IV. vydal, a to nejen pro Budějovice, ale i pro další příjemce z Čech i Rakous," řekl Daniel Kovář.

„Určitě můžeme říct, že se tady nenudil, listiny jsou datovány téměř den po dni. Musel přijímat zástupce některých měst a zemí, jejich posly, vydával různá privilegia. Obyčejní lidé s ním zřejmě přímo diskutovat nemohli. Už proto, že při jedné z návštěv byl téměř nepohyblivý a naposledy Budějovice navštívil půl roku před smrtí, kdy už byl těžce nemocen. Nelze si 
tedy představit, že by vyšel do ulic a zdravil se 
s poddanými. Lidé ho mohli vidět zřejmě při mších,
těch se jistě účastnil s dalšími věřícími," dodal archivář.

Příští pondělí čtěte:
Které stavby Karel IV.
na jihu Čech založil? 
A jak v Karlově době 
vypadaly Budějovice?