Lesáci požádali o prodloužení zákazu, který platil v minulých měsících kvůli nebezpečí úrazu v porostech postižených větrnou kalamitou. „První věc je, že neustále hrozí další polomy. Kořenové systémy jsou narušené a při sebemenším větru padají další stromy,“ uvedl Petr Žemlička, lesní správce Lesní správy Nové Hrady. Dalším důvodem žádosti je například pokračující těžba a zvýšený pohyb těžkých nákladních automobilů po cestách. Ve zvýšené míře tak může být ohroženo zdraví turistů i chatařů.


Původně uzavřel krajský úřad lesy ve správě novohradské lesní správy Lesů ČR do 31. července. Tento zákaz stále platí a kromě vlastních Novohradských hor uzavřel například oblíbené houbařské a borůvkářské lokality u Petříkova a Jílovic. Nyní chtějí lesáci prodloužit zákaz vstupu do porostů asi na pětině původního území. Přibližně se jedná plochu vymezenou státní hranicí a dále linií Pohoří na Šumavě, Pohorská Ves a silnice na Hojnou Vodu. „Žadatel musí zdůvodnit žádost o zákaz vstupu do lesů. Pokud bude shledána odůvodněnou, bude jí vyhověno. Budeme zkoumat, jak vypadá aktuální situace,“ uvedl Karel Janda z odboru ochrany životního prostředí krajského úřadu. Zákaz, který byl vydán do 31. července , byl vydán podle Jandy proto, že v lesích hrozilo aktuální nebezpečí na velkém území.


„Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesů však může obsahovat možnost vstupu, ale za stanovených podmínek,“ uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková.


Zákaz, který platil do července však nenadchl řadu turistických zařízení v regionu. „Sezonu to hodně ovlivnilo. V červenci tu bylo ve srovnání s jinými roky strašně málo lidí,“ konstatovala Helena Kubelková z penzionu Na Vyhlídce v Hojné Vodě.

Novohradské hory rozdělila žádost lesáků

Na dvě části rozťala Novohradské hory nová žádost lesáků. V týdnu odeslali žádost na krajský úřad o prodloužení zákazu vstupu do lesů, týká se ale jen části původního území, na kterém zákaz platí do 31. července. Jedním z argumentů byl i smrtelný úraz chatařky, způsobený na jaře polomem.


„Zúžili jsme území, pro které žádáme o zákaz vstupu do lesů, jen na centrální části Novohradských hor,“ uvedl pro Deník Petr Žemlička, lesní správce novohradské lesní správy (LSNH) Lesů ČR, s. p. Zhruba na 80% plošné výměry katastru LSNH už se od úterý lesy opět otevřou veřejnosti. Příští týden, poslední den měsíce července, skončí zákaz, který platil od jara. Mezinárodní setkání českých a rakouských turistů například v Novohradských horách kvůli zmíněnému zákazu zrušil Klub českých turistů.


„Lidi byli docela zklamaní. Měli zapykané ubytování, naplánovanou dovolenou,“ uvedla Martina Kolářová z Turistického a informačního centra v Nových Hradech. „Turisté často stejně do lesa šli. Tabule se zákazem vstupu do lesních porostů nebyly všude a výletník nepozná, komu patří les,“ dodala Kolářová a poukázala na to, že Lesy ČR spravují drtivou většinu lesních porostů v regionu, ale u ostatních vlastníků a správců podobné opatření neplatilo. „V potaz brala zákaz jen menší část turistů, spousta lidí ho i porušovala. Někteří byli zklamaní i tím, že měli celozávodní dovolenou a nemohli si ji přesunout na jiný termín,“ popsala reakce návštěvníků pracovnice infocentra.


Asi na pětině katastrů, které spravují novohradští lesáci, bude zákaz možná nadále platit. „První věc je, že neustále hrozí další polomy. Kořenové systémy jsou potrhané a při sebemenším větru padají další stromy,“ varoval před nebezpečím Žemlička. Polomy se objevují i na místech, která už těžaři jednou vyklidili. Druhým důvodem žádosti je podle Žemličky sostředění těžkých mechanismů, právě v centrální části, kde se stále těží. A třetí argument pro uzavření představuje dřevo, připravené k odvezení ve hrázích, které jsou i čtyři nebo pět metrů, výjimečně až sedm metrů vysoké. „Samovolně sesedají a může dojít ke zřícení. Kdyby tam někdo chtěl lézt, tak se to rozvalí,“ varoval před možností smrtelného úrazu Žemlička.


Rozhodování bude na krajském úřadu. Červenec ale zklamal některé ubytovatele. „Bylo to v televizi a v novinách, doteď bych řekla, že to turisty ovlivňuje. I když jsme zjistili, že po cestách se většinou může, zákaz platil jen pro vstup do lesních porostů. V prvním červencovém týdnu, o svátcích, to návštěvnost neovlivnilo. Ale druhý a třetí týden tu bylo strašně málo lidí,“ řekla Helena Kubelková z penzionu Na Vyhlídce v Hojné Vodě.