Jak přiblížila mluvčí budějovických strážníků Věra Školková, kromě běžných nálezů tašek, batohů, kabelek, kufrů se sbalenými věcmi na dovolenou, peněženek, dokladů, klíčů, mobilních telefonů, jízdních kol, registračních značek motorových vozidel apod. přebírají strážníci i nálezy větší finanční hotovosti nebo jiných hodnotných předmětů. A někdy i vskutku kuriózních. Bez nadsázky.

„Posledním nevšedním a zároveň značně hodnotným nálezem se stalo geodetické zaměřovací zařízení. To strážníkům odevzdal poctivý nálezce v sobotu 15. dubna. Našel je odložené v křovinách v Kněžských Dvorech. Pro podezření, že by se mohlo jednat o věc pocházející z trestné činnosti, strážníci nález předali do rukou policistů,“ popsala mluvčí.

Zcela určitě někomu chybí také in-line brusle, na kterých se jejich vlastník nedávno projížděl po Jiráskově nábřeží. A domů zřejmě vyrazil pěšky bez nich. „Zapomenuté brusle našel vedle jedné z laviček náhodný kolemjdoucí. Strážníci je předali na ztráty a nálezy magistrátu, kde si majitel může brusle po doložení vlastnictví vyzvednout,“ uvedla mluvčí městské policie.

Dalším, ne zrovna běžným, nálezem byly začátkem dubna na parkovišti u Družby tři objemné kufry s řadou ručního i elektrického nářadí. Ty tam zřejmě při odjezdu zapomněl roztržitý řemeslník. „Hlídku městské policie na ně upozornil poctivý občan dřív, než se stihl o nářadí neoprávněně obohatit jiný zájemce. I tato zavazadla včetně hodnotného obsahu strážníci odevzdali na ztráty a nálezy magistrátu,“ sdělila Věra Školková.

Ne všichni nálezci jsou ale poctiví a nalezenou věc odevzdají. Pro tyto případy městská policie připomíná výňatek z občanského zákoníku, který se vztahuje k nálezům:
- má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná,
- kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji,
- ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného,
- nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů – byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který dále postupuje, jako by byl nálezcem.
Za přisvojení věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby hrozí pachateli přestupku proti majetku pokuta do výše 50 tisíc korun. Pokud by však hodnota této věci přesahovala částku 10 tisíc korun, za přečin krádeže stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.