Lovecké chaty, více než 600 kusů zvěře a hlavně 1510 hektarů půdy. To všechno čeká na nájemce Staré obory v Hluboké nad Vltavou. Lesy ČR ji totiž spolu s dalšími nabídly k pronájmu.

Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, uvedla, že se bude jednat o desetiletý pronájem, přičemž minimální výše kauce, již musí zájemce složit, je 4 160 000 korun za rok. Podávat přihlášky bylo možné do 14. května. „Podnik se v současnosti potýká s následky dlouhodobého sucha a s tím souvisejícím poškozením lesních porostů kůrovce. Prioritním úkolem Lesů ČR je co nejrychleji a nejefektivněji asanovat a obnovit poškozené lesní porosty. V tomto ohledu jsou Lesy ČR limitovány zejména z ekonomického hlediska. Za účelem zlepšení finanční situace podniku hledají finanční úspory,“ vysvětlila, proč přistoupily k pronájmu.

V Municích oslavili 160 let od vysvěcení kapličky.
V Municích nadělili kapličce k výročí nový obraz

Podle Tomáše Jirsy, starosty města Hluboká nad Vltavou, by si jedna z nejstarších obor, jež navíc spadá do soustavy NATURA 2000, zasluhovala spíše vyhlášení krajinnou památkovou zónou či přírodní kulturní památkou, následně možná i památkou UNESCO. „V době nadcházející ekonomické recese může být navíc pronájem honitby prvním krokem k případné privatizaci tohoto kulturního dědictví nadregionálního významu,“ dodal hlubocký starosta. To ale dle slov Evy Jouklové, mluvčí Lesů ČR, v případě 1510 hektarů velké obory nehrozí. „Lesy České republiky zůstávají držitelem obory, pronájmem se pouze změní uživatel, a to na dobu určitou. Lesy ČR zajišťují kontinuitu v přístupu k hospodaření,“ odpověděla Eva Jouklová zároveň na otázku, jak to bude například s kontrolou množství ulovené zvěře. „V případě jakéhokoliv odchýlení od podmínek pronájmu nastupují sankce a možnost okamžitého ukončení smlouvy,“ dodala.

Šťastnými rodiči jsou od 29. 4. 2020 Věra Huňáčková a Václav Kroupa. Těm se v tento den v 17.34 h. narodila dcera Laura Kroupová, vážila 3,04 kg.
Prohlédněte si novorozence a pošlete nám své snímky

Věcí se zabýval také Jihočeský kraj. Jak uvedl Pavel Hroch, náměstek hejtmanky, budoucí podobou Staré obory se zabývali v minulém týdnu na jednom ze svých jednání. „Poslali jsme dopis na ministerstvo zemědělství, ve kterém žádáme, aby byla obora převedena do naší správy,“ nastínil náměstek obsah dopisu a pokračoval: „Rádi bychom, aby obora do budoucna sloužila jako vzdělávací prostor a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou zde mohla probíhat edukační činnost,“ přiblížil Pavel Hroch plány.

Daňci i mufloni

Obora se rozkládá na levém břehu Vltavy. Její výměra je 1510 ha. První historická zmínka pochází z roku 1480. Jedná se tak o jeden z nejstarších oborních chovů v Čechách. Žijí zde daňci, mufloni a černá zvěř.

Prosím nesahat

Poslední týdny jsou obdobím kladení mláďat. Mnohá z nich však uhynou, a to aniž by musela – kvůli lidem. Miroslav Zušťák, lesní správce z Hluboké nad Vltavou, k tomu řekl: „Lidé dělají tu chybu, že na ně sahají, tím je ale odsoudí k jisté smrti. Jejich matky už se k nim nevrátí,“ vysvětlil a pokračoval: „To, že je mládě opuštěné, neznamená, že je samo. Skutečně. Maminka celou dobu zpovzdálí situaci sleduje a čeká, až ten člověk odejde a bude bezpečné se k mláděti vrátit,“ dodal s apelem, aby si lidé mláďat nevšímali.