„Z důvodu zákazu vstupu do lesů na Novohradsku ruší odbor Klubu českých turistů České Budějovice bez náhrady tradiční turistický pochod „Setkání českých a rakouských turistů v Nových Hradech – Putování Novohradskem“. Měl se konat v sobotu 9. června,“ informoval deník místopředseda odboru Jiří Peltan.


Akce je pro letošní rok zrušena, protože do státních lesů nesmí do 30. července veřejnost a na Novohradsku je jen minimum lesů v soukromém vlastnictví.
„Trasy, které by vedly mimo lesy ve správě Lesů ČR by bylo možné vést jen po silnicích,“ doplnil na vysvětlenou Peltan.


Lesní správa požádala krajský úřad o dočasné vyloučení vstupu do lesa z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Stále hrozí nebezpečí úrazu kvůli polomům a zároveň trvá v oblasti těžba kalamitního dřeva.