Už za měsíc má Letiště České Budějovice zahájit letošní turistickou sezónu. Po loňském začátku pravidelných letů se společností Čedok do Turecka a Řecka stoupne tento rok počet cílových destinací i četnost odletů. Cestující mají odlétat dvakrát a dokonce i třikrát denně. Sezóna turistických letů má trvat do poloviny října ale letiště už definitivně přejde ze sezónního provozu na provoz letiště s celoročním provozem. V zimě se má od prosince létat do Egypta.

Ještě před turistickou sezónou se ale objevily stížnosti některých zaměstnanců ohledně pracovních podmínek nebo komunikace s vedením letiště. Informaci přinesl Český rozhlas s tím, že problémy měly vyústit v odchody části zaměstnanců. Deset pracovníků vstoupilo do odborové organizace na letišti v Karlových Varech. Na budějovickém letišti do té doby odborová organizace nebyla.

Předseda karlovarské letištní odborové organizace Jindřich Pletka se měl obrátit na vedení českobudějovického letiště i jihočeské krajské zastupitelstvo například s konkrétní výhradou k tomu, že na některých pracovištích nebyly podle zákoníku práce započítávány zaměstnancům do pracovní doby přestávky na jídlo a oddech. Kritizoval podle médií také odebírání benefitů některým zaměstnancům bez předchozího upozornění.

Osloven se žádostí o schůzku byl ze strany karlovarských odborů i jihočeský hejtman Martin Kuba. Vedení letiště ale porušování zákoníku práce pro média jednoznačně odmítlo. A jiná část zaměstnanců už měla mezitím nově založit odborovou organizaci i v Českých Budějovicích.

Třetí destinací, kam zamířila v roce 2023 turistická linka z Českých Budějovic, byl Heraklion na řecké Krétě. Letiště před startem.Letiště minulý rok před startem.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl pro Deník, že má pocit, jako by vznik první odborové organizace byla spíše politicky podbarvená aktivita. Diví se tomu, že by za zaměstnance z Českých Budějovic měl mluvit někdo z Karlových Varů. Odmítl také vytváření dojmu, že na letišti u Plané něco nefunguje a reagoval i na možné odebírání benefitů zaměstnancům. „Na letiště se dávaly desítky milionů a nedělo se tam vůbec nic. Nikdo se neptal, za co se utrácí,“ komentoval praxi minulých let Martin Kuba. K nárokům nynějšího vedení letiště na zaměstnance dodal, že teď se možná někteří neumí vyrovnat s požadavky, které přináší zahájení pravidelného turistického provozu.

Deník oslovil s dotazy na situaci na Letišti České Budějovice i vedení společnosti Jihočeské letiště, která se o chod areálu stará. Odpovědi vedení letiště přinášíme níže.

Letiště České Budějovice.Letiště České Budějovice.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

V médiích se objevilo, že za poslední rok dalo výpověď 27 zaměstnanců? Je to pravda?
Uvedené informace se nezakládají na pravdě. Letiště opustilo od března 2023 celkem 18 zaměstnanců. Z těchto 18 zaměstnanců jich 10 podalo výpověď, většinou bez udání důvodu, dva zaměstnanci odešli do starobního důchodu a se šesti zaměstnanci byl pracovní poměr ukončen dohodou se současným vyplacením zákonného odstupného.

Ve společnosti jsou nyní údajně dvě odborové organizace. Jedna je vlastně karlovarská, protože část zaměstnanců z Českých Budějovic vstoupila do odborů tam, druhá vznikla následně v Budějovicích. Je to tak?
Ano, minulý týden oslovil společnost Jindřich Pletka, předseda odborové organizace letiště Karlovy Vary, aktuálně (dohledáno z veřejně dostupných zdrojů) zaměstnanec společnosti Penny market. S ohledem na to, že kromě několika zaměstnanců, kteří vstoupili do této odborové organizace, existuje velmi početná skupina zaměstnanců, kteří si nepřejí být zastupováni touto karlovarskou odborovou organizací a nesouhlasí s jednáním Jindřicha Pletky, rozhodli se založit vlastní odborovou organizaci, která bude působit přímo u naší společnosti, tak jako je to obvyklé ve většině případů.

Je pravda, že ze strany českobudějovické odborové organizace žádné výhrady nejsou?
Vzhledem k tomu, že odborová organizace teprve vzniká, neproběhlo ještě žádné jednání s vedením společnosti. Důvody pro založení těchto odborů byly popsány výše.

Údajně jsou odchody zaměstnanců v Budějovicích způsobené také tím, že z letiště odcházejí zaměstnanci, kteří zde pracovali dlouhodobě, třeba už od převzetí letiště od armády, a současné vedení letiště se je snaží nahradit jinými zaměstnanci. Probíhá z iniciativy vedení taková personální obměna?
K personální obměně bezpochyby dochází. Je nutné si uvědomit, že letiště po 15 letech začalo sloužit svému účelu, a to k velké obchodní dopravě, skokově za rok navýšilo počet letů i přepravených cestujících. Taková významná změna se neobejde bez personálních změn, nicméně lze zcela vyloučit, že by byli propouštěni zaměstnanci z důvodu dlouhodobého zaměstnání u naší společnosti, nebo že by s nimi vedení společnosti nepočítalo. Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců vysoké pracovní nasazení, odbornost a potřebnou kvalifikaci, zapálení pro svou práci a firemní loajalitu. Pokud se s tím zaměstnanci neztotožní, nemohou u naší společnosti pracovat. Ani tyto požadavky nijak nevybočují z mantinelů, které kladou na své zaměstnance jiní zaměstnavatelé.

Stížnosti se týkají také údajného odebírání starších benefitů některým zaměstnancům bez dalšího vysvětlení ze strany vedení Jihočeského letiště. Docházelo k tomu?
V minulosti byl ve společnosti nastaven netransparentní systém odměňování na základě tajné směrnice a byly vypláceny benefity a příplatky vysoce nad rámec stanovený zákoníkem práce, ačkoliv letiště nevyvíjelo žádnou měřitelnou činnost. Vzhledem k tomu, že je společnost téměř výhradně dotována z veřejných zdrojů a rozpočtu Jihočeského kraje, byl takový stav neudržitelný, zejména z toho důvodu, že téměř 80 % provozních výdajů se týkalo mezd a dalších příplatků. V současné době je nastaveno odměňování zaměstnanců přesně dle zákoníku práce. Pokud je společnost ve ztrátě, je nemorální, aby byly stanoveny tak vysoké příplatky, mimořádné odměny minimálně 2x ročně a podobně. Až si společnost vydělá na svůj provoz, mohou být zaměstnancům poskytovány vyšší příplatky a benefity.

Na 26. dubna byla původně stanovena schůzka odborářů s vedením kraje a letiště. Ta se nyní neuskuteční, bude se hledat nový termín. Dá se říci, kdy by k setkání mělo dojít?
V současné době není žádný konkrétní termín ustaven.

Část zaměstnanců si v této souvislosti stěžuje na špatnou nebo nulovou komunikaci se současným vedením letiště. Jakým způsobem se realizuje komunikace vedení letiště se zaměstnanci?
Vedení letiště komunikuje se zaměstnanci standardním způsobem. Tento způsob je patrně jiný než za bývalého vedení, nicméně informace, které se zaměstnanců týkají, jsou jim běžnými cestami dávány na vědomí (přímo, e-mailem, přes vedoucí středisek apod.).

Může kvůli personálním změnám dojít nějak k omezení provozu letiště v nadcházející sezóně?
Ne, taková situace nemůže nastat.