Večer 2. srpna zahájí Letiště České Budějovice novou éru. Stroj Boeing 737 se vydá na vzdušnou pouť do Turecka při první klasické turistické cestě vypravené z jihu Čech. Završí se tak dlouholeté úsilí o pravidelný mezinárodní veřejný provoz na letišti.

Letadlo, které ve středu 2. srpna později večer zamíří do turecké Antalye, dosedne na ranvej Letiště České Budějovice zhruba ve 20.40 hodin a podle ředitele letiště Ivana Trhlíka lze k případnému pozorování příletu letadla a jeho odletu zájemcům z řad veřejnosti doporučit například louku přímo u terminálu, která nabízí výhled na velkou část areálu.

Mezi veřejností se spekulovalo o tom, že už v minulých dnech se na letišti připravovali na přistání Boeingu, protože zde dosedala větší letadla než obvyklé malé osobní stroje amatérských pilotů. Nejednalo se ale o žádný trénink. Větší letadla se občas na letišti objeví i při dosavadním provozu. Jde o soukromé lety. V minulosti odsud už odlétala výjimečně větší letadla třeba při střídání misí českých vojáků v zahraničí.

Princ Charles (vlevo) se při své návštěvě jižních Čech v roce 1992 setkal s tehdejším ředitelem Budějovického Budvaru Jiřím Bočkem (vpravo).
Na budějovické letiště přiletěl i princ Charles. Vezl si svačinu i náhradní krev

„Zájem o první odlety „dospělých“ letounů z Letiště České Budějovice chápeme a jsme za něj rádi. Areál letiště je veřejný, návštěvníci se samozřejmě nedostanou až k letadlu, ale mohou ho pozorovat a fotit za oplocením provozních ploch letiště. Můžeme doporučit louku přímo u terminálu, kde bude vidět stojící letadlo, případně v západní části areálu je pěkný výhled od bývalého vojenského bunkru na pohyb letounu po ranveji. Pro spottery je pak nejvýhodnější pozice z jižní strany areálu od obce Homole, tam mohou zachytit veškerý pohyb letounu,“ poradil už dříve Ivan Trhlík.

Parkování

Mezi poslední velké úpravy v areálu letiště patřilo vytvoření další velké parkovací plochy. Přiléhá těsně k silnici I/3 a s terminálem bude spojena kyvadlovým autobusem. Na letiště bude z Českých Budějovic jezdit od 2. srpna i nová linka MHD číslo 40 z jihočeské metropole od nádraží. Jihočeský hejtman Martin Kuba je rád, že se velká investice, provedená v minulých letech, dostává do života. A Letiště České Budějovice se tak stane vzdušným přístavem s běžným mezinárodním provozem. „Když to tuhle sezonu zvládneme, už zase začneme být atraktivnější pro další letecké společnosti, pro další cestovní kanceláře a ten potenciál letiště skutečně může významně narůstat,“ zdůraznil Martin Kuba.

Vlastníkem areálu je Jihočeský kraj, který převzal bývalé vojenské letiště od státu před necelými dvaceti lety. Letos se má pravidelně létat v rámci charterových letů pro společnost ČEDOK do Turecka a Řecka. Letiště jinak slouží většinou soukromým letům.

Letiště České Budějovice finišuje s přípravami na první klasický turistický let. Na snímku zásobování občerstvení v terminálu.
Budějovické letiště má další parkování a firmy už zásobují bufet

Cestující z Českých Budějovic by si měli při nynějších cestách podle celníků dát pozor na to, že v Evropské unii (Řecko) platí jiná pravidla než při cestách mimo unii (Turecko). „V souvislosti s blížícími se odlety do letních dovolenkových destinací z českobudějovického letiště přinášíme praktické informace aneb na co si dát pozor zejména při návratu do České republiky. Rozdílem je, zda přilétáte ze země EU a ze země mimo EU. Zejména upozorňujeme na množstevní limity pro dovoz tabákových výrobků, tabáku, alkoholu a alkoholických nápojů, které nepodléhají celním poplatkům,“ uvedl Radek Kréda, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

Řecko je stejně jako Česká republika členským státem Evropské Unie a protože jedním z jejích základních principů je volný pohyb zboží, nejsou zde obvyklé obchodní bariéry (cla) jako v případě druhé českobudějovické destinace – Turecka.

Přesto některé druhy zboží podléhají národním spotřebním daním, které je nutno zaplatit v případě dovozu množství přesahujícího povolené limity. Takže například pro cigarety je povolený množstevní limit 800 ks cigaret nebo 200 ks doutníků. U alkoholu je to pro zajímavost 10 litrů konzumního lihu a lihovin nebo 110 litrů piva.

Pro přílet ze země mimo EU platí, že například množstevní limit vztahující se na tabák a tabákové výrobky (osvobozené od celních poplatků) činí 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků. U alkoholu je množstevní limit pro osvobození od cla 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových a třeba u piva je to 16 litrů piva. Z Turecka platí zákaz dovozu živočišných produktů pro osobní spotřebu, jedná se například o maso, masné výrobky a také produkty z mléka.

Podrobnější informace lze najít například na webu ministerstva zahraničních věcí.

Z historie

Počátky letiště, které dnes nese název Letiště České Budějovice, sahají až do 30. let 20. století. Obsáhlé informace lze najít na webu letiště, z něhož čerpají i následující řádky.

Základní práce na úpravě letištní plochy byly dokončeny 21. května 1935. Bylo ale ještě nutné dostavět příjezdovou komunikaci, letištní komunikace, zajistit odvodnění, upravit plochy do finální podoby a postavit budovy. Areál byl zkolaudován 13. prosince 1937. Ovšem už 26. a 27. června 1937 byl slavnostně otevřen 3. hangár Aeroklubu České Budějovice. Součástí oslavy byl i letecký den. Toto datum lze považovat za oficiální otevření českobudějovického letiště. Sloužilo potom vojenským i civilním účelům.

Letci z Británie

Za druhé světové války se letiště stalo čistě vojenským, což trvalo s výjimkami i po osvobození. Poválečnou éru zahájil přílet 312. perutě (založené za 2. sv. války ve Velké Británii). Dne 22. září 1945 přeletěla z Prahy do Plané u Českých Budějovic. Přivítání bylo bouřlivé, o čemž svědčí dobové fotografie. Dne 5. května 1946 byla uspořádána vojenská přehlídka na náměstí v Českých Budějovicích a odpoledne se konal první poválečný letecký den.

Letiště České Budějovice se chystá na historicky první let dovolenkářů do turecké Antalye.
Budějovické letiště se připravuje na první let. Podívejte se, odkud ho sledovat

Během oslav šestého výročí založení 312. perutě ve dnech 7. – 8. září 1946 byl odhalen první po válce postavený pomník padlým válečným letcům. Později se letiště stalo základnou 1. leteckého stíhacího pluku Zvolenského, a to až do zrušení pluku v roce 1994. V roce 1947 začalo sloužit civilní lince Československých aerolinií na trase Praha - České Budějovice. Civilní provoz byl ale postupně utlumen.

Školení pro Izrael

Zajímavou epizodou v dubnu 1948 bylo zřízení stíhacího výcvikového střediska pro piloty nově vznikajícího státu Izrael. Akce byla oficiálně označena šifrou DI (Důvěrné – Izrael). Neoficiálně se o ní mluvilo jako o akci Hagana (hebrejsky Haganah – sebeobrana), protože izraelští letci byli příslušníky letecké služby Hagany. Letka vznikla v rámci vojenské pomoci státu Izrael a v Plané se přeškolovali bývalí letečtí veteráni na stroje Avia S-199. V jejich řadách byl i pozdější prezident státu Izrael E. Weizman.

K velkým změnám došlo po roce 1989. Nejprve skončili armádní stíhači. K 31. prosinci 2005 pak ukončily svou činnost vojenské opravárenské dílny na letišti a tím se uzavřelo období vojenského využití areálu a svým způsobem i vojenského letectví na jihu Čech. Následně byla vznikem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. zahájena éra letectví civilního. O provoz letiště se nejprve společně staraly prostřednictvím zmíněné akciové společnosti město České Budějovice a Jihočeský kraj. Město ale přenechalo svůj podíl v akciové společnosti před několika lety Jihočeskému kraji. Bylo to z důvodu úspory nákladů městského rozpočtu, kdy provoz letiště vyžadoval každoročně milionové injekce. Záměr využít bývalé vojenské letiště pro civilní provoz dodnes nemá jen příznivce. Zaznívají i kritické hlasy, které poukazují na to, že není jisté, že si na sebe letiště i při využití vedlejších příjmů třeba z pronájmů pozemků, trvale vydělá.

Návštěva z Británie

Prvním ředitelem civilního Letiště České Budějovice se stal Ing. Ladislav Ondřich. Na startovní čáře civilního letiště byla licence k veřejnému vnitrostátnímu leteckému provozu kategorie 2B pro Jihočeské letiště České Budějovice a.s. udělená Úřadem pro civilní letectví 29. prosince 2005. Po více jak třech měsících příprav mohl být 15. dubna 2006 zahájen civilní provoz a letiště u Plané se dostalo na seznam veřejných vnitrostátních letišť jako Letiště České Budějovice. Provoz začínal na jedné třetině dráhy, s omezeným množstvím techniky, s provizorním zázemím v několika pronajatých budovách. Nejcennější devízou mladé společnosti bylo nadšení, úsilí a píle zaměstnanců. V roce 2007 pak byl bezúplatně převeden areál vojenského letiště o rozloze 300 hektarů na Jihočeský kraj.

Silnice z Českých Budějovic na Český Krumlov, kudy se jede i na letiště, to jsou trvale nekonečné kolony vozidel.
Letišti Budějovice chybí snadné odbočení v Plané. Kraj chce novou křižovatku

Nastala postupná modernizace letiště, aby splňovalo požadavky pro veřejný mezinárodní provoz. To znamenalo rozsáhlé investice z nichž jednou z posledních byl nový terminál pro odbavení cestujících. Areál sloužil například amatérským letcům nebo při mimořádných příležitostech. Přistálo zde třeba i letadlo pilotované dnešním britským králem Karlem III., při jeho návštěvě na jihu Čech.

Úspěšně se nakonec podařilo završit i proces získávání potřebných licencí pro provoz a vyřešit řízení letového provozu.

Takže po letech vnitrostátního provozu se od 2. srpna 2023 otevírá pro Letiště České Budějovice nová éra, kdy by mělo sloužit i pravidelnému veřejnému mezinárodnímu provozu.