Změnu ve způsobu finanční podpory Jihočeského letiště České Budějovice chystá jihočeská metropole.

Podle primátora Jiřího Svobody se má od ledna vyplácet každý měsíc jen jedna dvanáctina předpokládané celoroční dotace. Město totiž jedná s krajem o prodeji svého podílu v akciové společnosti, která se o chod letiště u Plané stará. A jakmile by se prodej uskutečnil, Budějovice by s dotováním areálu skončily. Podle představ rady města má měsíčně jít na běžný provoz letiště 3,2 milionu korun. To je méně, než kolik chtělo vedení letiště původně na rok 2020, ale odpovídá to upravenému rozpočtu v úsporné variantě. Případné další investiční peníze by se poukazovaly čtvrtletně.

Ilustrační foto - letadlo
Letišti chtějí dát Budějovice jen polovinu peněz

Někteří zastupitelé ale prodeji aktuálně nakloněni nejsou. Poukazují na to, že město případným odchodem z akciové společnosti ztratí vliv na dění na letišti a navíc si myslí, že by bylo vhodnější počkat na výsledek nynějšího hledání strategického partnera.

Do konce března by měl být hotov posudek o ceně akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Ta patří napůl kraji a jihočeské metropoli. A budějovická městská rada schválila tento týden návrh dohody, že město prodá svůj podíl v akciovce kraji.

Podle českobudějovického primátora Jiřího Svobody se konaly už v pondělí konzultace s firmami, které by mohly hodnotu společnosti ocenit. Primátor však nepochybuje o tom, že následná jednání s krajem budou komplikovaná. Účetní majetek akciovky totiž činí jen 11,5 milionu korun. Polovina by pro město znamenala jen necelých šest milionů korun. „To je částka, se kterou bychom spokojeni nebyli,“ upozorňuje Jiří Svoboda.

Letiště České Budějovice. Ilustrační foto.
Budějovice řeší, zda prodat letištní akcie

Město totiž do letiště za uplynulé roky vložilo téměř 200 milionů korun. Jenže se jednalo o finance na zajištění běžného každodenního chodu areálu. „To byly prostředky provozní, které se spotřebovaly,“ naznačuje Jiří Svoboda, že k faktickému zhodnocování areálu městské peníze nesloužily. To zajišťoval spíše Jihočeský kraj. Ten například vložil přibližně půl miliardy v poslední době do nové vzletové dráhy a odbavovacího terminálu.

Majetkové poměry na letišti jsou komplikované v tom, že město a kraj společně vlastní akciovku, která se stará o provoz areálu. Pozemky ale vlastní kraj. A kraj také většinou hradil postupné vylepšování původně armádního areálu.

Letiště České Budějovice. Ilustrační foto.
Budějovice řeší velký letištní otazník

Takže je otázka, kolik město ze „svých“ milionů získá zpět. Zástupci kraje už se přitom nechali slyšet, že nemíní na město převést část pozemků, jak také zaznělo v začátku debat o vlastnických změnách v akciovce.

Diskusi o budoucnosti letiště nastartovala jednání o rozpočtu na příští rok. Vedení letiště chtělo navýšit rozpočet z loňských 50 milionů korun na trojnásobek. Podle vedoucí marketingu letiště Martiny Vodičkové proto, že se připravuje certifikace pro veřejný mezinárodní provoz a s tím souvisí nárůst personálu nebo potřeba nové techniky.

Aktuálně sice letiště připravilo minimalistický rozpočet snížený proti původnímu plánu asi o čtvrtinu, ale stále je to více peněz, než na rok 2019. To se městu nechce platit, proto vážně uvažuje o prodeji svého podílu v letištní akciovce a chce ho uskutečnit do poloviny příštího roku.