Mše svatá se uskutečnila již v sobotu v předvečer pouti a v neděli následovaly další bohoslužby. Slavnou mši svatou sloužil v neděli děkan českobudějovické kapituly Msgre Josef Kavale. Svátostné požehnání a zakončení pouti se uskutečnilo v půl třetí odpoledne. Pouti se účastnili věřící nejen z Českobudějovicka, ale i z Českokrumlovska a dalších regionů.