O uplynulých prázdninách provedli hygienici v Jihočeském kraji celkem 136 kontrol akcí letní dětské rekreace. Nahlášeno bylo konání 367 akcí, z toho 306 zotavovacích akcí, na nichž se průběžně rekreovalo celkem 36 917 dětí, a dále 61 jiných podobných akcí (JPA), kterých se z celkového počtu účastnilo na dva tisíce dětí. Počet zotavovacích akcí byl vloni téměř totožný jako v roce 2021, kdy se v kraji uskutečnilo celkem 372 akcí. Hlášen vloni, a zatím ani letos, nebyl žádný putovní tábor.

„Vloni jsme nemuseli vydat zákaz konání akce, ale zjistili jsme jednu neohlášenou zotavovací akci na Táborsku. V průběhu loňských prázdnin jsme řešili celkem pět případů onemocnění s hromadným výskytem, která nebyla klasifikována jako epidemie. Obdrželi jsme dva podněty, při následných kontrolách se uvedené nedostatky nepotvrdily. Za dva prázdninové měsíce jsme provedli celkem 136 kontrol a uložili sankce v celkové výši 17 tisíc korun. Největší, desetitisícovou, organizátorům zotavovací akce za zásadní pochybení v zajištění nezávadné pitné vody. To je zcela zásadní nedostatek a problematice pitné vody a kvality potravin se samozřejmě budeme věnovat i letos“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„K dnešku máme nahlášeno zatím dvě stě zotavovacích akcí a na nich 28 796 dětí, které se budou rekreovat v rámci 357 běhů. Dále je nahlášeno 26 jiných podobných akcí, tedy táborů do třiceti dětí, kde se má rekreovat 844 dětí v 37 bězích. Tato data se budou ještě v průběhu prázdnin měnit. Podobně jako vloni nemáme hlášen žádný putovní tábor. Z jihočeských okresů se tradičně největší počet táborů koná na Jindřichohradecku, nyní je tam hlášeno více než šest desítek akcí, a na Písecku, kde je zatím ohlášeno na pětačtyřicet akcí. Letos se v rámci našich kontrol budeme více zaměřovat na kvalitu potravin a kontrolu jídelníčků. Pro organizátory akcí jako každý rok poskytujeme telefonické informace včetně víkendů, kontakty pro jednotlivé okresy najdou na titulní stránce našeho webu,“ doplnila aktuální informace ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje