Kde  v přeplněných českobudějovických mateřských školách najít místo pro tříletou dceru? Otázku, kterou v krajské metropoli řeší desítky maminek, si v závěru loňského roku položila i Šárka Straňáková z Českých Budějovic.

Problém nakonec  vyřešila šalamounsky. V Budějovicích založila soukromou mateřskou školku se zaměřením na jazykovou výuku. „Zabila jsem tak dvě mouchy jednou ranou. Sobě jsem zajistila práci a dceři Terezce, která třetí narozeniny oslaví koncem ledna, místo ve školce," vysvětlila mladá maminka.

Dalším ženám, které podobné možnosti nemají, pomůže investice města, s níž počítá rozpočet na letošní rok. V Kněžských Dvorech totiž vznikne mateřinka přibližně pro šest desítek dětí. Za finanční pomoci společnosti Robert Bosch vznikne zařízení v budově, kde dříve sídlily učebny vysoké školy.

Školství však není jedinou kapitolou, na níž Českobudějovičtí při sestavování rozpočtu mysleli. Uleví se i motoristům – například po úpravách křižovatky ulic Na Dlouhé louce a Husova. Začít má také stavba dalších úseků Zanádražní komunikace.

Podle náměstka českobudějovického primátora Miroslava Jocha plánuje letos město na investice využít částku převyšující 569 milionů korun. „Chceme využít výhodných cen stavebních prací a také dotačních prostředků z dobíhajících operačních programů," sdělil.

Zásadní investiční akce pro rok 2014

Důležité investice Českých Budějovic pro rok 2014 - nové mateřské školy.V Kněžských Dvorech vznikne za finanční pomoci společnosti Robert Bosch nová mateřská škola až pro 60 dětí. Zázemí najde v budově, kterou do roku 2012 využívala Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Žáci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská se mohou těšit na zrekonstruovaný venkovní sportovní areál, děti v Nových Hodějovicích rovnou na novou tělocvičnu s šatnami – ta současná už nevyhovovala, stane se z ní učebna.

V ZŠ Pohůrecká je v plánu přestavba školní kuchyně 
a také zateplení objektu. V ZŠ Máj I se dočkají rekonstrukce klimatizace ve školní kuchyni.

V dalších školách je v plánu zateplování objektů: ZŠ a MŠ Kubatova, MŠ a ZŠ L. Kuby.

V MŠ K. Štěcha děti získají venkovní sanitární kontejner 
s umývárnou a WC. Kontejner poslouží i jako sklad hraček.

Důležité investice Českých Budějovic pro rok 2014 - nové silnice a úpravy křižovatek.Řešení nepříznivé dopravní situace na silnici, které se pro její nízkou propustnost přezdívá „krček", přinese výstavba spojovací komunikace mezi Novým Hlinskem a Novým Vrátem. Výstavba Hlinského přivaděče pak zajistí napojení budoucí dálnice z Rudolfovské ulice – pro tuto akci počítá město zpracovat v roce 2014 projektovou dokumentaci.

Bezpečněji budou lidé přecházet silnici u Mercury Centra, a to díky novému dopravnímu řešení křižovatky ulic Nádražní a Žižkova.

Dál bude pokračovat stavba Zanádražky. Konkrétně jsou v plánu práce na druhé etapě v úseku Vrbenská – Dobrovodská a na úseku z Pětidomí, směr Mladé. Zahájena bude i stavba části první etapy. Investorem je v tomto případě kraj, město platí například stavbu chodníků, dešťové kanalizace či cyklostezek.

Rychlejší průjezd křižovatkou ulic Na Dlouhé louce a Husova 
by měly zajistit plánované úpravy tohoto dopravního uzlu.

Dokončena bude první etapa odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování komunikací, chodníků, veřejného osvětlení či zajištění sadových úprav.

Areál bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech bude po uskutečnění plánovaných úprav opět o něco více připomínat novou městskou čtvrť. Na letošní rok je v plánu dokončení první etapy projektu, který zahrnuje parkové úpravy, vybudování chodníků a volných prostranství pro volnočasové aktivity včetně skateparku. Pokračovat budou práce na přístupové komunikaci k tomuto parku. Vzniknou i parkovací místa pro jeho návštěvníky. V plánu je rovněž stavba přívodu pitné vody či odkanalizování celého území.

Důležité investice Českých Budějovic pro rok 2014 - cyklostezka na Včelnou.V případě, že město uspěje s žádostí o dotaci, dočkají se cyklisté nové cyklostezky, která povede do Včelné.

Už vloni také město zahájilo stavbu cyklostezky včetně veřejného osvětlení a terénních či sadových úprav v rámci čtvrté etapy Zanádražní komunikace, kterou investičně zajišťuje Jihočeský kraj.

.

.

Důležité investice Českých Budějovic pro rok 2014 - rekonstrukce Jihočeského divadla.

Zvýšit kapacitu o 110 diváků či rozšířit technické a společenské zázemí umožní Jihočeskému divadlu dokončení rekonstrukce domu čp. 498, který město odkoupilo v roce 2011. Nově upravený objekt bude bezbariérově propojen se současnou divadelní budovou.

Pokračovat bude obnova sídliště Máj. Chystá se úprava komunikací pro pěší, stavba dalších parkovacích míst, revitalizace veřejné zeleně a budování dětský hřišť.

V prvním pololetí má na Máji skončit výstavba komunitního centra, která poskytne prostor pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově najde zázemí mateřské centrum, městská policie, bude tu sídlit i terénní služba pro seniory a zdravotně postižené či nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež.

Peníze půjdou také na revitalizaci sídliště Vltava. I místní obyvatelé se mohou těšit na nové chodníky, parkovací plochy a sadové úpravy.

Důležité investice Českých Budějovic pro rok 2014 - Vltava splavná až do Budějovic.Letošní rok bude rokem investic do vodohospodářských staveb, které mají souvislost s protipovodňovými opatřeními. Společně s Ředitelstvím silnic a dálnic a Povodím Vltavy město investuje do zkapacitnění průtoku mostu přes Dobrovodskou stoku na Pražské třídě. Město také pořídí další dvě monitorovací stanice pro sledování toku Dobrovodského potoka.

Splavnění Trilčova jezu má vodákům umožnit plout bez větších obtíží až do Českých Budějovic.

Čistírna odpadních vod dostane čtvrté povodňové čerpadlo. V plánu je též rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Meteor a Na Dlouhé louce či úpravny vody Hůrka. Chystají se stavební úpravy stavidla u Dobrovodské stoky.

Pokračovat má stavba nového vodovodu a kanalizace 
v katastru obce Třebotovice.