České Budějovice – Vyhlídky na příští týden nevypadají příliš přívětivě. Meteorologové hlásí teploty nad 30 stupňů Celsia a chladivé dešťové kapky, které by svlažily vyprahlou půdu, se jižním Čechám, stejně jako zbytku republiky, i nadále vyhýbají. Na některých místech České republiky dokonce museli přistoupit k omezení dodávek vody. Naštěstí na Českobudějovicku není situace tak zlá a k delším odstávkám vody nedochází.

VODY VE STUDNÍCH JE ČÍM DÁL MÉNĚ

Obyvatelé Čejkovic, kteří odebírají vodu z Římovské přehrady, se tedy nedostatku vody nemusí obávat, jak uvedl starosta Pavel Chaloupek: „Kvůli suchu je samozřejmě nižší hladina spodní vody a ten, kdo není napojený přímo na vodovod a má vrty, by mohl mít problémy.“

Ani v Žabovřeskách zatím žádné problémy kvůli suchu nemuseli řešit. Nicméně starostka Žabovřesk Lucie Eliášová připouští, že pokud bude horké počasí s absencí dešťů pokračovat, tak lidé budou muset omezit zalévání svých zahrad a vodou více šetřit: „Výstrahy a doporučení hydrometeorologického ústavu zveřejňujeme na webových stránkách a úřední desce. Pokud přijde nějaká důležitá výzva nebo varování, tak lidé budou informování pomocí sms zpráv.“ Starosta Rudolfova Vít Kavalír už nyní vyzývá občany, aby kvůli dlouhotrvajícímu suchu šetřili vodou a omezili zalévání zahrad.

KVŮLI TROPICKÉMU PODNEBÍ POSLEDNÍCH DNÍ SE RYBÁŘI OBÁVAJÍ O SVÉ RYBY

Starosta Rudolfova Vít Kavalír pozoruje, že sucho se negativně projevuje na rybnících a řekách: „Průtoky v korytech jsou aktuálně velmi nízké.“ Také starosta Čejkovic Pavel Chaloupek si všiml úbytku spodní vody: „Náš obecní rybníček je už úplně zapadlý.“

Rybáři na Novohradsku problémy s vysycháním rybníků řešit nemusí a předčasné výlovy nehrozí. Nicméně je trápí vysoké teploty, které rybám nesvědčí, jak uvedl ředitel rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař: „Rybám vadí vysoké teploty, protože ubývá kyslík, a pak dochází ke kyslíkovým deficitům.“

HORKÉ PODNEBÍ JE RÁJEM PRO SINICE

Aby rybáři uchránili ryby, instalují do rybníků provzdušňovací zařízení. Nejhorší situace je nad ránem, kdy je ve vodě nejméně kyslíku. V horkém počasí se také na vodních hladinách rozmnožují sinice, což může být pro ryby za určitých podmínek problém, uvedl Lubomír Zvonař: „Sinice rybám nevadí, ale když dojde k velkému teplotnímu rozdílu, že jsou chladné noci a velká vedra přes den, tak dojde k prudkému rozkladu sinic a ty odčerpají velké množství kyslíku a může dojít ke katastrofě.“

HASIČI VARUJÍ PŘED POŽÁRY

Nedostatek dešťů trápí i Jihočeské hasiče. Kvůli nemu je vyšší riziko vzniku požárů. Od začátku července hasiči museli vyjet ke čtyřiceti požárům, což je méně než minulý rok, kdy vyjeli k 74 případům, jak uvedla mluvčí Vendula Matějů: „Nicméně kombinace ohně, vysokých teplot vzduchu a suchých porostů je z pohledu hasičů velmi riziková. Obzvláště v přírodě může napáchat značné škody.“ Vznítit vyschlý porost může i nepatrná jiskra, proto je zakázáno rozdělávat oheň v lesích pod pokutou 15 tisíc nebo až 25 tisíc, pokud by svým chováním způsobili požár. Řidiči by si měli dávat pozor, i kde parkují. Od rozžhaveného výfuku auta mohou snadno vzplanout vyschlé porosty.