Například na střeše byl k vidění již neužívaný historický heliograf pro měření délky slunečního svitu – skleněná koule působící jako čočka a soustřeďující paprsky do jednoho místa, takže dochází k propálení stopy na měrnou pásku za ní. Nechyběl ani meteorologický test a ukázka předpovědi počasí.