Ač Budějčáci touží po klidnějším místu pro život, nechtějí se nechat ochudit o výhody velkého města. Školu, lékaře, zaměstnání, supermarket a další služby si chtějí i po přestěhování nechat na dosah.

Podle Jiřího Kotka, vedoucího oddělení informačních služeb krajské správy ČSÚ, se tak lidé stěhují převážně do obcí ležících v krátké dojezdové vzdálenosti od centra Českých Budějovic anebo zdejších obchodních zón. „Ze statistik je patrné, že lidé se z Budějovic stěhují hlavně do jejich nejbližšího okolí. Žijí sice na vesnici, ale výhody, které jim nabízí město, jim zůstávají. Ať už jde 
o kulturu, zdravotnictví nebo sportovní vyžití, ale také městskou hromadnou dopravu," zmínil Jiří Kotek.

Přestože v poslední době převažuje trend stěhování 
z měst do blízkých vesnic, ještě nedávno byla podle Jiřího Kotka situace odlišná. „Statistiky ukazují, jak se nároky lidí v oblasti bydlení v poslední době proměňují," podotkl.

Podle statistiků už je tedy prakticky nepravděpodobné, že by počet obyvatel Budějovic někdy přesáhl hranici 100 tisíc. „I když se ve městě pořád staví nové byty a domy, mnoho lidí město opouští. Tento trend je jasně patrný," uzavřel Jiří Kotek.