Českobudějovický politolog Lubomír Pána připomněl, že Ústava České republiky předpokládala regionální uspořádání již od samého vzniku České republiky v roce 1993. „První krajské volby se však uskutečnily až v roce 2000 a v letošním roce budeme volit popáté," podotkl Lubomír Pána.

Podle něj je základním problémem krajů fakt, že vznikly takzvaně shora dolů, nikoliv zdola nahoru. „Tím se stalo, že jsou kraje různě velké, včetně velkých rozdílů v počtu obyvatel. Bohužel nebyla využita tisíciletá zkušenost církevních diecézí a dobré organizační uspořádání před rokem 1989. Následně jsou proto vytvářeny další pomocné statistické jednotky, u dotačních titulů například NUTS2 a NUTS3, což občané neznají a nerozlišují. Se vznikem takzvaných malých krajů, tedy vyšších územních samosprávních celků, skončila činnost okresů a nyní celé řadě obcí tento mezičlánek chybí. Kraje nedokázaly tuto mezeru dosud uspokojivě vyplnit," upozornil politolog.

Tyto skutečnosti se podle něj odrážejí v daleko nižší volební účasti, než mají volby do Poslanecké sněmovny. „V uplynulých pěti volbách se pohybovala účast voličů v jednotlivých krajích mezi třiceti až čtyřiceti procenty, nejmenší byla v roce 2004 a nejvyšší v roce 2008. Letošní volební účast bude pravděpodobně opět v uvedeném rozmezí," odhadl odborník.

Které další skutečnosti ho vedou k tomuto závěru? „Ekonomice se daří mimořádně dobře, lidé nemají důvod k projevení zásadní nespokojenosti jako v roce 2008. Jednotlivé politické strany a politická uskupení se mediálně výrazněji neprojevují. Letáková kampaň zaostává za úrovní volebních kampaní předchozích let. U mnohých politických stran, především pak těch, které jsou ve vládě, převládají sliby, které jsou na krajské úrovni nerealizovatelné, například vyřešení migrační krize, církevní restituce, inkluze ve školství, rušení televizních poplatků pro seniory, regulaci hazardu a podobně," vyjmenoval Lubomír Pána.

„Kraje jsou důležité a dělají pro obyvatele mnoho užitečného. Avšak aby se volič mohl správně rozhodnout měly by mu volební programy nabízet daleko konkrétnější nabídku řešení dalšího rozvoje komplexu služeb, a to nejen v rámci celého kraje, ale také řešení konkrétních problémů v každé části kraje, protože každá část kraje má jiné problémy. A to bohužel ve volebních programech nenacházíme," uzavřel.