Slavnosti, nesoucí jméno tohoto legendárního odbojného sedláka, pořádané u příležitosti 115. výročí odhalení jeho pomníku, byly součástí programu Oranžového roku Skupiny ČEZ v okolí Jaderné elektrárny Temelín.

„O Kubatových činech a mučednické smrti se dodnes vedou v historických kruzích spory, my ale máme jasno. Pro nás Kubata žil a zemřel tak, jak popisuje legenda vniklá někdy v 19. století. Jeho odkaz nám má co říci i nyní a proto se zde také pravidelně scházíme,“ uvedl mimo jiné při zahájení slavností předseda Svazku obcí Blata a starosta Pištína Jaroslav Havel.

Kubata prostě patří ke Zbudovským Blatům stejně neodmyslitelně jako mlhy a selské baroko. „Kubatovy slavnosti jsou jednou z tradičních a současně i nejvýznamnějších společenských akcí v celém okolí. Společně se tak zde setkají nejen obyvatelé mnoha okolních obcí, ale také, samozřejmě v menším měřítku, výletníci z celé republiky,“ poznamenal Miroslav Stulík, starosta Dívčic na Českobudějovicku, jichž je Zbudov místní částí.

Připomněl, že slavnosti podpořil vedle Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ také Jihočeský kraj, Svazek obcí Blata se sídlem v Pištíně a Místní akční skupina (MAS) Rozkvět. Mezi návštěvníky bylo možné potkat také například starostu nedalekého Sedlce Jaroslava Houbu či starostu Nákří Miloslava Jodla.

„Fungujeme jako přátelé a sousedé. Navštěvujeme se navzájem. Například před čtrnácti dny jsme se na pozvání Dříteňských zúčastnili rekonstrukce bitvy u Záblatí. Díky mnoha obecním aktivitám v rámci Oranžového roku se potkáváme poměrně často,“ doplnil Jodl.

Kubatovy slavnosti odstartovaly v sobotu ve 13 hodin průvodem s koňským spřežením v čele, který vyrazil ze zbudovské návsi k pomníku vzdálenému zhruba dva kilometry. Zde následovala bohoslužba, již celebroval administrátor Římskokatolické farnosti Bílá Hůrka Pater Štefan Ján Nemec, a položení věnců k soše Jakuba Kubaty u příležitosti 115. výročí jejího odhalení.

V kulturním programu, který před půlnocí završila diskotéka, se návštěvníkům představila známá jihočeská dechová kapela Netolička, taneční soubory Doudlebánek, Danceline, Pištínské baletky a obec Baráčníků z Pištína. O dětský program se postarala mimo jiné divadla TÁTA a Studna Hosín.

A co se vlastně na Blatech kdysi odehrálo? Těžko říci. Zbudovská blata údajně daroval král Vladislav Petrovi z Rožmberka a stvrdil to listinou v roce 1509. Petr z Rožmberka je předal do volného užívání svým poddaným a sedláci tak mohli na Blatech svobodně pást dobytek, vyžínat trávu a sušit seno. Když ale hlubocké panství přešlo do rukou Adama z Hradce, začal nový pán sedlákům jejich práva upírat.

Zvedla se vlna odporu a mluvčím nespokojených se stal zbudovský rychtář Jakub Kubata. Vzpoura však byla potlačena a statečný rychtář byl na břehu Soudného potoka, kousek od dnešního pomníku, 20. dubna 1581 popraven. Odtud známé rčení: „Kubata dal hlavu za Blata“. Podle některých historiků však Kubata nezemřel, podle jiných není jisté, že se jmenoval Jakub a podle dalších dokonce ani neexistoval.

Jeho památník podle návrhu sochaře Václava Suchomela byl nicméně odhalen v roce 1904 za účasti více než 30 tisíc lidí nedaleko Zbudova u Bezdrevského neboli Soudného potoka a každoročně byl k tomuto jubileu hojně navštěvován lidmi. Odhalení památníku se zúčastnil i Karel Klostermann, který se ve svém románu Mlhy na Blatech zmiňuje o Kubatovi při vyprávění zbudovské babičky. V 90. letech minulého století byla tradice zbudovských Kubatových slavností znovu obnovena. V roce 2008 prošel pomník kompletní rekonstrukcí a o jeho údržbu, včetně okolí, se stará právě naše obec Dívčice.

Obec Dívčice, která zahrnuje místně odloučené části Dívčice ves a Dívčice nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic V současné době má 560 stálých obyvatel.

Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky. Jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v oblasti Blat jsou vždy koncem června tradiční Kubatovy slavnosti.

Petr Pokorný