Linka důvěry slaví letos pětadvacet let trvání. Je jediná v Jihočeském kraji. Její pracovníci řeší více hovorů. Řada z nich se váže na obavu z nákazy COVID-19.

Volají lidé v těchto dnech na českobudějovickou linku důvěry?

Volali před nákazou, což je běžné a kvůli tomu linka důvěry existuje, zákonitě především v době, když se objevuje nějaká krize, jako tomu bylo i v období záplav. Samozřejmě kromě běžných problémů, je řada hovorů zaměřena na věci týkající se koronaviru.

Je hovorů více než obvykle?

Toto lze jen potvrdit. Sledujeme nárůst a to u všech věkových skupin. Samozřejmě zájem o telefonické spojení kolísá jak s denní dobou, tak i informacemi, které lidem poskytuje televize. Pokud informace jsou spíše negativního charakteru, někteří lidé si je zpracovávají svým způsobem. Přemýšlí o nich a hledají pro sebe nějaké vysvětlení. Zároveň situace může provokovat strach a obavy. Lidem je lépe, když se mohu o své obavy podělit.

Jaké jsou nejčastější dotazy k šířícímu se koronaviru?

Řada lidí přemýšlí o budoucnosti, jaký je předpoklad, že sami onemocní, mají obavy o svoji rodinu, o své děti, prarodiče. Případně se objevují otázky nákazy, starost o zaměstnání…

Jsou lidé vystrašeni nákazou koronaviru?

Zcela jistě. Jsou jedinci, kteří věří tomu, že je nákaza mine, jiní projevují obavy.

Volají na linku důvěry více děti či dospělí?

Pokud bych to chtěl zjednodušit, záleží to i na denní době a informacích, které se k nim dostaly. Svoji roli dále hraje i další řada vlivů, jako je např. psychický stav, nebo možnost volajícího s někým komunikovat. Děti většinou volají přes den, dospělí, kteří řeší reálné otázky, tak spíše k večeru, noc bývá často doménou seniorů, kteří i vlivem případné osamělosti, každé životní trápení prožívají výrazněji.

Kolik telefonátů denně zaznamenáváte?

Je to individuální, nutno připomenout i skutečnost, že některé telefonické kontakty mají jen informativní hodnotu, jiné mohou mít charakter abreaktivní, aby se volající se svými starostmi s někým podělil. Další hovory jsou na úrovni psychoterapeutické konzultace - což nelze zvládnout několika větami. Z toho vyplývá, že odborní pracovníci linky důvěry jsou plně časově vytížení.

Kolik odborníků tedy denně odpovídá na dotazy?

Na lince důvěry se střídá ve směnách celkem 15 "operátorů", služba je funkční non stop, takže kdo zavolá, dovolá se ve kteroukoliv denní dobu.

Je tato linka důvěry jediná v našem kraji?

Ano, v Jihočeském kraji je funkční pouze jedna linka důvěry s non stop provozem. V letošním roce oslavíme již 25 let jejího trvání. Pokud jde o pracovníky, kteří s na jejím provozu podílejí, mají vysokoškolské vzdělání, všichni absolvovali kurz krizové intervence, jedná se o psychology, lékaře, sociální pracovníky a pedagogy.

V domácí izolaci mohou lidé pocítit úzkost. Zhoršuje se podle vás psychika lidí v souvislosti s pandemií?

To zcela určitě. Na jedné straně jsou ti, kteří se staví do pozic siláků, kterých jako by se obavy z možného onemocnění netýkaly, i když to může být jen póza, na straně druhé jsou ti, kteří mohou být plni obav z budoucnosti, co vše se může v jejich nejbližším okolí stát. Často potřebují psychickou podporu. Potřebují se ujistit, že jednají správně.