Pracujete v Krajské radě seniorů Jihočeského kraje. Můžete přiblížit, o jakou organizaci se jedná?
Václav Minařík: Krajská rada seniorů je zastřešující orgán seniorských organizací. 
V jižních Čechách je plno organizací, které spadají pod Krajskou radu seniorů. Snad na dva kraje jsou všude zavedeny krajské rady. V současnosti jsme samostatným subjektem, ale ještě 
v loňském roce jsme nebyli, protože jsme neměli vlastní subjektivitu. Tu jsme loni získali a také jsme registrováni Ministerstvem vnitra.

Takže fungujete od roku 2013?
Václav Minařík: Rada seniorů České republiky funguje od roku 2005. Krajská rada seniorů Jihočeského kraje pak od roku 2011.

Co všechno je náplní práce vaší organizace?
Václav Minařík: My jsme partnerem kraje. To znamená, že vyjednáváme s krajskými představiteli a politickými stranami problematiku dotýkající se seniorské populace. Někdo si třeba řekne, 
že bychom se měli zajímat spíše o něco jiného, ale někdo tohle dělat také musí, protože 
i na krajích se utvářejí věci, které se seniorů bezprostředně dotýkají, jako třeba bydlení, doprava, dostupnost lékařů 
a takové věci. Ostatní seniorské organizace spíše zajímají volnočasové aktivity.
Anita Benšíková: 
V Krajské radě seniorů jsou zařazené různé organizace a my jsme jakožto Svaz diabetiků její součástí. Máme samostatné hospodaření, ale jsme 
i součástí té rady, se kterou spolupracujeme, když jsou nějaké akce. Krajská rada se teď zajímá hlavně o senior pasy.

Co je senior pas?
Anita Benšíková: To je celostátní karta. Kdo se přihlásí, tak ji má zadarmo. Platí po celé České republice a senior díky ní může využívat mnohých slev. V prodejně, která je zapojena do akce senior pas,  pak  kart ukáže, a tak získá určitou slevu. Funguje to už třeba v pohostinství, ale ty služby se stále rozšiřují.

Co se Krajské radě seniorů Jihočeského kraje podle vás povedlo? Čeho jste dosáhli?
Václav Minařík: Takhle dalece jsme se ještě nedostali. Jako Krajská rada seniorů Jihočeského kraje existujeme teprve od roku 2011, před tím jsme byli finančně bez jakýchkoli prostředků. Na základě memoranda o vzájemné spolupráci mezi jednotlivými politickými organizacemi a asociací hejtmanů byl kraj pověřen, aby se o Krajskou radu seniorů staral finančně. Těch financí máme doposud jen minimum. Jako minimum považujeme zázemí, technické vybavení a služby. Od kraje získáváme finanční prostředky, z těch se ale nic moc dělat nedá. Pořád jsme ve stavu zrodu, dalo by se říct.

Jaké jsou vaše cíle?
Václav Minařík: Vytvářet a budovat Rady seniorů při městských úřadech. V každém městě nebo vesnici bychom rádi docílili toho, aby pan starosta evidoval seniory jako lidi, kteří chtějí normálně žít, 
a vytvářel jim i v místě bydliště podmínky lepšího života. Většinou senior využívá sociální služby ve smyslu pomoc. Když žije sám, hledá nějakou pomoc. Je spousta organizací, které se zabývají sociálními službami, ale už nechtějí jet do nějaké malé vesnice, protože je to pro ně daleko a také nákladné.  My bychom chtěli, aby byly rady seniorů takovým poradním orgánem těm starostům. Poradní orgán se podařilo vybudovat při krajském městě a byl tady vytvořit i senát seniorů.

Jak přijímáte nové členy?
Václav Minařík: Existují různé druhy členství. Je to individuální členství, členství 
v jednotlivých organizacích nebo celostátní a regionální působnost. My jsme dřív nemohli přijmout nového člena do Krajské rady bez souhlasu ústředí. Po registraci je to výsadně pouze naše rozhodnutí. My říkáme, že členství je dobrovolné, ale ne nárokové. Že by se chtěl někdo za každou cenu stát členem rady, to ne. Chceme, aby to byli poctiví lidi, aby nevyhledávali seniorské organizace k vlastnímu obohacení, protože i to se stává.

Zbývá vám ještě nějaký volný čas?
Václav Minařík: Určitě. Máme sice určenou pracovní dobu, která je v úterý a ve středu od devíti do jedné, ale býváme tam i ve čtvrtek a někdy 
i v sobotu. Ono se to zdá, ale senior není tak rychlý a zručný v práci na počítači. I když dělat dnes vše přes počítač je nutné, protože jinak s námi nikdo nekomunikuje. Ve volném čase ale třeba zahradničím. To mám rád.
Anita Benšíková: Moc volného času nemám. Když už je ale klid, tak většinou pletu.

Co Krajská rada seniorům zajišťuje?
Václav Minařík: Na nás se obrací senioři s prosbou 
o radu.

Takže jim poskytujete poradenství?
Václav Minařík: Ano, takové to první poradenství. My tu první poradenskou činnost vedeme v tom, že k nám přijde člověk a může být z města nebo venkova, s tím, že nezná nic 
o sociálních službách. My mu poradíme, kam se v té první fázi se obrátit. Víme o tom, že existuje asociace právníků, jež poskytuje bezplatné odborné služby. To než ten člověk najde, trvá to, a ne každý senior umí dělat s počítači, aby si tohle vše na internetu našel. Nasměrovat člověka, protože nemáme kvalifikované členy, to je ta první věc, usměrnit otázku na správné místo, alespoň to. Současně chceme, aby hejtman, což už se také stalo, pověřil vedoucího pracovníka Odboru sociálních věcí, aby 
s námi spolupracoval. To je pokrok v tom, že je nám odborník k dispozici. Je dobré, že kraj spolupracuje s Krajskou radou seniorů, protože dřív to tak moc nebylo. Teď pracujeme na tom, abychom měli více finančních prostředků, což se snad podaří. Dozvíme se to 18. prosince, kdy zastupitelé kraje rozhodnou, zda dostaneme větší příspěvek.

KLÁRA SKÁLOVÁ