„V září se přišlo zaregistrovat do evidence úřadu práce celkem 1146 nových uchazečů, tedy o 139 více než v září roku 2013. V porovnání s předchozím měsícem je to o 407 osob více. Naproti tomu evidenci na úřadu práce v průběhu sledovaného měsíce ukončilo celkem 1382 uchazečů, z nichž 59,3 % nalezlo pracovní uplatnění," porovnal analytik trhu práce Jiří Beran.