Rodičky byly většinou z okolí Lince, "echt" Linečáků prý bylo podstatně méně.Oproti roku 2009 je to o 251 dětí (5,2 procenta) víc. V Horních Rakousích se podle přeběžných dat narodilo za jedenáct měsíců 12 448 dětí, o 3,6 procenta víc.

Odškodňují oběti SED

Od zavedení důchodu obětí SED v srpnu 2007 bylo v Bavorsku odškodněno kolem 1950 politicky pronásledovaných režimem NDR, napsal pasovský list PNP. 198 žádostí bylo odmítnuto. Renta ve výši až 250 eur měsíčně přísluší bývalým občanům NDR, kteří z politických důvodů byli alespoň půl roku vězněni, pokud nemají příjem vyšší než 1077 eur (páry 1436). V Bavorsku bylo z tohoto fondu dosud vyplaceno asi 16,8 milionu eur. Penze nesmí být započítávána proti žádné sociální dávce.

Mají moc soudů

Prezident Vrchního zemského soudu v Linci Alois Jung chce uzavřít devět okresních soudů v Horních Rakousích. Ministryně spravedlnosti a zemský hejtman na návrh reagují zdrženlivě. Podle Junga by se redukcí uspořilo 660 000 eur ročně, především na nájmu budov. Snižování počtu soudů si podle Junga vyžaduje i potřeba lepšího zabezpečení objektů po nedávných atentátech.

Deník OON poznamenává, že v roce 2001 bylo v Horních Rakousích 43 okresních soudů, mezi nimi třeba v Unterweitersdorfu. V letech 2002 až 2005 byl počet redukován na 28. Nyní by měšly být zrušeny mj. soudy v Mauthausenu, Leonfeldenu a Mondsee.