Po nedávném jednání sdružení pro obchvat Lišova a sousedních Štěpánovic řekl předseda sdružení a místopředseda Senátu Jiří Šesták, že první lednové dny mají napovědět, zda bude třeba pro novou devítikilometrovou silnici vypracovat podrobné zkoumání vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA), nebo tato povinnost odpadne. V případě druhé varianty by mohly začít výkupy pozemků příští rok.

O procesu EIA rozhodne krajský úřad.

O obchvatu má rozhodnout kraj

Zbrzdí se přípravy stavby obchvatu, který by denně z Lišova odvedl téměř 13 tisíc aut? Předseda sdružení pro obchvat Lišova a sousedních Štěpánovic Jiří Šesták řekl, že nebude-li třeba další prověřování vlivu stavby na životní prostředí, zahájilo by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) coby investor ještě v roce 2017 výkupy potřebných pozemků.

Podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy zatím ŘSD krajskému úřadu nepředložilo oznámení EIA k danému záměru, kraj tedy dosud nemohl o posudku vlivu stavby na životní prostředí nijak rozhodnout.

Lišovský obchvat se na současnou silnici od Budějovic napojí Na Klaudě.