Jak uvádí ÚZSVM, na pozemku o výměře 134 m2 město plánuje vybudovat zpevněnou plochu pro kontejnery na tříděný i velkoobjemový odpad, popřípadě bioodpad. „Stavba bude mít pozitivní dopad na dostupnost ekologických služeb ve městě a ochranu životního prostředí,“ dodává ÚZSVM.

Město se ve smlouvě zavázalo, že pozemek po dobu minimálně 10 let zůstane v jeho vlastnictví a nebude využíván ke komerčním účelům či pronajímán. ÚZSVM převzal majetek po zrušeném Okresním úřadu České Budějovice.