Zmizí tak nejen nevzhledný asfalt plný kráterů, který je před vstupem do školy, ale 
i zídky vyzdobené starou mozaikou z období minulého režimu. „Před školou by měl vzniknout nový moderní prostor," doplňuje starosta. „Chceme také upravit atria, která jsou u tříd prvního stupně. Ta si rekonstrukci rozhodně zaslouží," představuje plány Jiří Švec.

Do budoucna navíc na školním hřišti možná vyroste také altánek, který by mohli žáci využívat k výuce a občané města k poslechu koncertů 
a různým setkáním.