Menší kolony a kratší čekání na křižovatkách. O stovky, spíše tisíce aut méně na silnici u Dlouhé louky, či na Husově třídě za výstavištěm. Sen řidičů, který by se mohl stát již brzy do značné míry skutečností.

Město totiž připravuje propojení Litvínovic a sídliště Máj novou silnicí. „Mělo by se jednat o dvoupruhou místní komunikaci pro každý směr jeden pruh. Tato vozovka by mohla hodně ulevit některým zatíženým úsekům,“ připustil David Lataj z dopravní komise města.
Náměstkyně primátora Ivana Popelová potvrdila, že má město o stavbu této silnice skutečně zájem. „Již jsme zadali na příslušný odbor, aby začal toto propojení investičně připravovat,“ řekla s tím, že letos asi na akci mnoho peněz vyčleněno nebude.

Nicméně město má již v tuto chvíli studii a s vozovkou by měl počítat i připravovaný nový územní plán Litvínovic. Pokud by nenastaly problémy, mohl by být v příštím roce připraven projekt a v roce 2014 by se již mohlo stavět.

Řidičům by se taková možnost většinou velmi zamlouvala. „Dovedu si představit, že pojedu po staré Budějovické přes Zavadilku a Máj a krásně se dostanu až za město směrem na Krumlov a vyhnu se všem křižovatkám kolem výstaviště a Vltavy. To by bylo báječné,“ přemýšlel nad plány řidič Aleš Vrátecký z Netolic.

Budějovičtí počítají i s tím, že by na stavbu mohli získat nějakou dotaci. Pravdou je, že vozovka by mohla dobře sloužit už sama o sobě. Mnohem větší přínos by ale měla ve chvíli, kdy by na ní navazovaly další spojnice.

V Litvínovicích by měla silnice končit na kruhové křižovatce na tahu na Krumlov. Tento úsek je řidiči velmi kritizovaný. V souvislosti s tím Popelová doplnila, že by součástí stavby mělo být rozšíření zmíněné křižovatky, což by ale byla záležitost Ředitelství silnic a dálnic. Ve chvíli, kdyby do místa přijížděly další stovky aut by „kruháč“ skutečně úpravu potřeboval.

Také na druhé straně by řidiči uvítali návaznost. Podle Popelové by nová silnice ústila do ulice Antonína Barcala. Pokud by následně přes bývalé čtyřdvorské kasárny vznikla plánovaná spojka se sídlištěm Vltava, se kterou už dnes počítá kruhová křižovatka na konci ulice Milady Horákové, v podstatě by vznikla objízdná trasa města pro řidiče jedoucí od Plzně na Krumlov. Pravděpodobně by se pak podařilo výrazně rozmělnit dopravu na jednom z nejvytíženějších úseků ve městě mezi Dlouhou loukou a Českým Vrbným.