Naše jediná treskovitá ryba – mník jednovousý (Lota Lota) se zdárně množí v lůně jihočeské přírody .
Hosté, kteří v minulých dnech navštívili Rybí líheň Správy NP a CHKO Šumava v Borových Ladech, mohli vidět výtěr mníka jednovousého.

„Tato tajemná ryba se vytírá přirozeně koncem prosince a začátkem ledna,“ vysvětluje mluvčí parku Jana Zvettlerová
„Kilogramová samička mníka má až 800 tisíc jiker. Jikry jsou tak drobné, že se musí zachytávat do speciálních hustých sítí.“
Oplozené jikry se dávají do Zugských lahví, v kterých jsou neustále proplachovány průtokovou vodou. „Část plůdku, který se vykulí koncem března, vysazujeme ihned do říčních přítoků, část do odchovných rybníčků,“ uvedl vedoucí rybí líhně Josef Šperl.

Do šumavských řek se tak dostane další generace mníka jednovousého, která na podzim po přirozené selekci čítá několik tisíc kusů o velikosti 10 až 12 cm.
Návštěvníci rybí líhně viděli jikry pstruhů obecných. První výtěry se uskutečnily už v polovině října. „V této době se jikrám pstruhů již vyvíjí oči a páteř. Plůdek se začne kulit během dubna a do nejužších přítoků řek se vysadí začátkem května,“ dodala Jana Zvettlerová.