Zasedala totiž rada města, která měla mimo jiné projednávat situaci kolem pizzerie Fresh na Piaristickém náměstí.

Divadlo Kvelb tu předvedlo satirickou loutkovou hru O plackáři Emilovi, kterak o svou plackárnu přišel. Mezi postavami se i při nepatrné dávce představivosti mohli rozpoznat aktéři tahanice kolem pizzerie.

Ta před časem dostala od města výpověď z nájmu. Považuje ji ale za neplatnou. Dále platí nájemné a z pronajatých prostor se odmítla vystěhovat, ačkoliv poslední termín pro opuštění prostor byl 30. dubna. „Výpověď je právně neplatná. Byla podána na základě lží, nepravdivých údajů a ve spojitosti s vydíráním naším sousedem, tajemníkem magistrátu,“ trvá na svém Ladislav Vrabel z pizzerie Fresh.

„Nikdy jsme neporušili nájemní smlouvu a vždy jsme řádně platili nájemné. Proto městu nevznikl důvod k podání výpovědi,“ dodal Vrabel. Podle něj stojí za vším tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek, který bydlí v témže domě nad pizzerií.

Vrabel tvrdí, že tajemník přiměl členy rady i ředitele správy domů, aby pizzerii vypověděli smlouvu.

Všechna tato nařčení Zdeněk Řeřábek ale odmítá s tím, že s celou kauzou nemá nic společného.

„Všechny skutečnosti jsou podivné a jde o polopravdy, lži a hlavně zamlžování,“ řekl Řeřábek a naznačil, že se hodlá bránit u soudu.

„Ochraňuji se právní cestou,“ řekl lakonicky Řeřábek, ale odmítl upřesnit, jestli už nařčení vznesená majiteli pizzerie zažaloval u soudu.

Kauza už se k soudu ale dostala. Obě strany se tam pokusily uplatnit svůj pohled na věc.

Pizzerie Fresh podala na město žalobu kvůli neplatnosti výpovědi. Svou žalobu ale stáhla, protože i město pizzerii zažalovalo a Vrabel je přesvědčen, že k tomu, aby dokázal svou pravdu, mu stačí vítězství v jednom soudním procesu. „Podle našich právníků musíme spor vyhrát,“ tvrdí Vrabel.

Město svým podáním usiluje o to, aby soud nařídil vyklizení nemovitosti. Jednání naplánované na středu 20. května ale bylo odročeno na červnový termín.

A zájmy města možná budou muset v soudní síni obhajovat i radní. Českobudějovický primátor Juraj Thoma je připraven i na to, že soud jako svědky povolá členy rady města, včetně jeho samotného. „Je to možné,“ uvedl Thoma a dodal, že právní zástupci pizzerie dali najevo úmysl předvolat i členy rady a vedení města jako svědky při projednávání soudního sporu.

Středeční den velkých rozhodnutí pro pizzerii měl původně zahrnovat i jednání rady města o výpovědi z nájmu. Jenže ta se ožehavému bodu vyhnula. „Rada tento bod odročila,“ řekl Deníku primátor Juraj Thoma s tím, že město si počká na výsledek soudu.

Zároveň měla ve středu rada zaujmout stanovisko k petici, která se vahou přibližně dvou tisíc podpisů staví za setrvání podniku v městských prostorách. Také stanovisko k petici ale bude rada města hledat později.

Radnice však trvá na tom, že 30. dubna skončila pizzerii Fresh podle výpovědi nájemní smlouva. Má už vybraného i nového nájemce.

Tahanice s pizerií není první svého druhu. Například spor s jedním knihkupectvím v centru města vedla radnice přibližně dva roky, než soud rozhodl, že knihkupectví musí opustit městské prostory.