Právě obchůzka, při níž ženské postavy v bílém rouchu obcházejí stavení, patří k těm nejrozšířenějším. Lucky při ní vchází  tiše do světnice a perutí z husího křídla vymetají symbolicky smetí a loňský nepořádek. V některých místech Lucky kontrolovaly i dodržování půstu čí zákazu ženské práce v tento den.

Boršovské Lucky tak striktní nebyly, nicméně návštěvu některých domácností nevynechaly. Nejdříve zavítaly stylově k Lucii Novákové, která děti uvítala společně s manželem Petrem. „Jsme rádi, že ve škole připomínají dětem staré české tradice. Nadšení zdejších učitelek obdivujeme," shodli se manželé.