Díky tomu se Ludmila Chrášťanská z Českých Budějovic stala jednou z protagonistek filmu Václava Kučery Žít změnu – dokument 
o lidech nové kultury. Jeho projekce s besedou se uskuteční 9. října v kavárně českobudějovického kina Kotva.

Sedmašedesátiletá andragožka (andragogika se zabývá vzděláváním dospělých) původně organizovala mezinárodní konference v domě techniky, hned po revoluci se ale přes jógu dostala na kurz holotropního dýchání. Ten jí dal impuls k tomu, aby založila centrum osobního rozvoje, které už dvacet let funguje 
v Nesměni na Českobudějovicku.

„Tím, že máme obrovskou přemíru informací a často velmi negativních, těžko se dostáváme k sobě. Je důležité, aby člověk nahlédl vzorce svého chování a byl si jich vědom, aby žil co nejvíc v přítomnosti a uvědomil si, co má v životě dělat a jak chce žít," vysvětluje myšlenku osobního rozvoje Lída Chrášťanská. V Centru Nesměň se koná přes padesát kurzů ročně, od nejrůznějších meditací až třeba po chůzi po žhavých uhlících.

Lídu Chrášťanskou ale ze všeho nejvíc oslovily tance dávných tradic, které vyučuje pravidelně v Českých Budějovicích, Praze a jako host 
i jinde ve světě. Lidé při nich tančí společně v kruhu a zpívají poselství z různých posvátných tradic. „Mám je ráda proto, že nás vedou k toleranci mezi jednotlivými duchovními směry a ukazují, že všechny tyto tradice vycházejí z jednoho zdroje," vysvětluje Lída Chrášťanská s tím, že za jeden večer společně zpívají modlitby a mantry pocházející 
z mnoha náboženství, například křesťanského, židovského, sufijského, indiánského, maorského nebo buddhistického. „Cítím, že když pak lidé odcházejí, mají dobrou náladu. Líbí se mi, že se setkávají lidé, kteří se nikdy neviděli, 
a najednou se dívají do očí, drží se za ruce a sdílejí spolu," dodává. Ve filmu Žít změnu takto tancuje a zpívá obrovský kruh sedmdesáti lidí.

Mezi protagonisty dokumentu patří dalších 16 odvážlivců, kteří se nebojí jít proti proudu a dokáží žít podle svého. Jejich životní postoj pak obohacuje a inspiruje i ostatní. Někteří z protagonistů se zúčastní promítání a budou vyprávět své příběhy. Lída Chrášťanská mezi nimi ale nebude, protože v té době podniká výpravu na Srí Lanku.