Od 13. května do uplynulé neděle ji navštívilo 575 327 zájemců, o 200 000 víc, než přilákala dosud nejúspěšnější expozice „Obnova a hospodářský zázrak“ v roce 2009 ve Würzburgu. „Pro nadcházející zemské výstavy v Burghausenu (2012) a v dolnobavorském Aldersbachu (2016) je to sice vysoká, sotva přeskočitelná laťka, ale zároveň velká motivace,“ píše pasovský deník PNP.

Výstava v Burghausenu se zahraničními „filiálkami“ v Mattighofenu a Ranshofenu bude mít téma vztahů Bavorska a Rakouska – od obchodu s otroky v začátku středověku přes poklady rakouských klášterů ke konfliktům obou zemí v moderních dějinách. V roce 2013 uspořádá výstavu Schweinfurt na téma „Mohuč a moře“. Mottem výstavy v Aldersbachu bude „Pivo v Bavorsku“ k 500 letům tzv. zákona čistoty jeho vaření. „Pivo je atraktivní téma, proto doufám v návštěvu čtvrt milionu hostů,“ řekl v PNP starosta Aldersbachu Franz Schwarz.

Co s vrahem?

Okresní soud v Mnichově zamítl návrh na umístění tzv. „vraha ze západního parku“ do detenčního ústavu. Nadto mu přiřkl odškodnění za půldruhaletý pobyt v tomto zařízení. „Na svobodu přesto zatím nepůjde,“ píše pasovská PNP. Měl by být propuštěn, ale už před několika měsíci na něho byl vydán příkaz k vyhoštění do jeho vlasti, do Slovinska, okamžitě po rozhodnutí soudu. Kromě toho je s ním zahájeno další stíhání. Před šesti týdny nazval přísedící soudu děvkou a byl na něho vydán zatykač pro nebezpečí, že se bude vyhýbat stíhání za tuto urážku.

Muž v roce 1993 jako osmnáctiletý čistě z rozkoše vraždit probodl v parku trénující běžkyni. Deset let poté byl vypátrán a odsouzen k nejvyššímu možnému trestu pro mladistvé, k deseti letům odnětí svobody (Deník informoval). Tehdy ještě institut detence v německém právu nebyl, byl uzákoněn až v roce 2009. Státní zastupitelství pak navrhlo jeho umístění do detenčního zařízení po odpykání trestu dodatečně, protože je přesvědčeno, že by mohl spáchat další těžké zločiny. To však může být zpětně nařízeno jen tehdy, když odsouzený trpí psychickou poruchou, hrozí u něho výrazně nebezpečí páchání násilných nebo sexuálních trestných činů a jeho izolaci proto vyžaduje ochrana společnosti. „Přitom musí být dána ‚převážná pravděpodobnost‘ spáchání takových skutků v nadcházejících třech letech,“ vysvětluje PNP.

Mnichovský soud poznamenal, že tato podmínka daná ústavním soudům může být sotva splněna. I v případě „vraha z parku“ se v jeho posouzení znalci zcela neshodli. Zatím co jeden expert jeho nebezpečnost pro společnost neshledal, druhý ponechal tuto otázku otevřenu a třetí měl pro případ nepříznivého vývoje životních okolností posuzovaného nové agresivní delikty v zásadě za pravděpodobné, ani on ale nemohl uvést požadovanou míru pravděpodobnosti, pokračuje PNP. Ta bude záviset na vývoji resocializace a případných partnerských vztahů odsouzeného, jehož trend pro tři roky dopředu nelze předvídat. Rozhodnutí není pravomocné.

Drahá smrt

Náklady pohřbu v Pasově jsou ve srovnání s dalšími městy střední velikosti v Dolním Bavorsku relativně vysoké, napsal deník PNP.

Hrob podél hlavní hřbitovní cesty v Pasově stojí 69 eur ročně, je druhé a třetí řadě 59 eur (dvojhroby dvojnásobek). Ve Straubingu, kde hřbitovy spravuje katolická církev, stojí hrob při hlavní cestě 19,50 až 21,50 eura, ostatní 17,50 až 18 eur. V Landshutu je to na městských hřbitovech 18 až 38 eur podle umístění. Za pohřeb vyžaduje úřad v Pasově za kompletní vypravení paušálně 1313 eur. V dalších dvou městech se ceny pohybují kolem 900 eur.

Drahé nezastavení

Policejní kontrola zastavila v pondělí ve dvě v noci na A 3 pětatřicetiletého řidiče ze Slovenska vracejícího se do vlasti. Zjistila, že na něho byl ve Frankfurtu vystaven zatykač, protože v roce 2007 ujel od dopravní nehody. „Policisté mu dali na vybranou: zaplatit pokutu 1800 eur, nebo jít na osmdesát dnů do vězení,“ píše PNP. Řidič zaplatil a mohl pokračovat domů.