„V listopadu jsem vyhrál výběrové řízení na ředitele Dejvického divadla, kam budu nastupovat od prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři," řekl dosluhující ředitel Jihočeského divadla. Sem přišel v lednu 2014 právě z Dejvického divadla, na jihu Čech tak bude působit devět let a dva měsíce.

V současné době připravuje ve spolupráci s náměstkyní pro kulturu Zuzanou Kudláčkovou podmínky výběrového řízení na budoucího ředitele či ředitelku Jihočeského divadla. .„Věřím, že podmínky v lednu schválí rada města, výběrové řízení bude vypsáno a z něj vzejde nejlepší možný nástupce či nástupkyně," dodal.